Standard Kompetencji Menedżerskich → Przywództwo Zaawansowane

Maksymalna skuteczność operacyjna dzięki szybkim i trafnym decyzjom.

Przywództwo Zaawansowane
Klucz do ponadprzeciętnych efektów.

Przywództwo Zaawansowane

Przekazujemy unikatowy zestaw kompetencji do podejmowania szybkich decyzji o wysokiej wartości dla organizacji.

Dzięki takim decyzjom, oraz poprzez maksymalne zaangażowanie pracowników w ich wdrażanie, rośnie efektywność operacyjna oraz kultura organizacyjna firmy.

Moduły szkoleniowe.

Dobre decyzje wymagają kompetencji.

Proces podejmowania decyzji oraz ich finalna jakość jest jednym z częściej niedocenianych aspektów zarządzania. Intuicja jest ważna, ale na poziomie organizacji to zdecydowanie za mało.

Przywództwo Zaawansowane zawiera 4 moduły szkoleniowe, które uczą złożonych kompetencji oceny, diagnozy posiadanych informacji czy wnioskowania. Każdy z nich trwa 2 dni + 1 dzień na trening doskonalący.

Budowanie strategii w oparciu o ludzi

1. Budowanie strategii w oparciu o ludzi.

Strategia biznesowa oparta na relacjach i kompetencjach ludzi pozwala lepiej kontrolować i wzmacniać przewagę konkurencyjną firmy.

Odpowiednie kompetencje analityczne i operacyjne do budowy takiej strategii umożliwiają menedżerom rozwijanie tej przewagi na każdym szczeblu organizacji.

Sztuka podejmowania decyzji

2. Sztuka podejmowania decyzji.

W podejmowaniu decyzji biznesowych liczy się zarówno szybkość ich podejmowania, proces zmierzający do ich podjęcia jak i ostateczna jakość decyzji w przełożeniu na cele organizacji.

Wymaga to od menedżerów skutecznej analizy posiadanych informacji, przewidywania potencjalnych efektów oraz zachowania odpowiedniego procesu decyzyjnego, który pozwoli skutecznie wdrożyć działania wynikające z podjętej decyzji.

Uruchamianie naturalnej motywacji

3. Uruchamianie naturalnej motywacji.

Nawet najlepsze decyzje nic nie znaczą dla organizacji, jeśli pracownicy, którzy realizują je na poziomie operacyjnym, nie czują zaangażowania. Ich motywacja jest niezbędna dla efektywnego wdrażania zmian.

Wbrew jednak wielu intuicjom, motywacja jest procesem. Zarządzanie tym procesem oraz umiejętne wspieranie pracowników w jego utrzymaniu, należą do kompetencji menedżerskich, które bezpośrednio przekładają się na skuteczność zespołów.

Zarządzanie w warunkach niepewności

4. Zarządzanie w warunkach niepewności.

Umiejętne poruszanie się po niepełnych i niejasnych informacjach biznesowych jest czynnikiem, który umożliwia osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Odpowiednie działania, takie jak ustalanie zakresu potrzebnych informacji, redukowanie niepewności czy podejmowanie decyzji w takich warunkach są kompetencjami, które wyznaczają granicę ponadprzeciętnych organizacji.

Dla kogo są szkolenia z Przywództwa Zaawansowanego?

Szybsze decyzje menedżerów i większa efektywność organizacji.

Program jest przeznaczony dla świadomych organizacji, które chcą mieć menedżerów zdolnych do samodzielnego podejmowania szybkich i trafnych decyzji w warunkach niepełnych informacji biznesowych i wysokiego tempa pracy.

Takie kompetencje pozwalają organizacji uzyskać większą zdolność adaptacji, dzięki której łatwiej utrzymają zdobyte już przewagi konkurencyjne.

Realne efekty szkoleń.

Kluczowe kompetencje rozwijane przez poszczególne moduły treningowe.

Decyzje są centralnym elementem procesu zarządzania.

Dzięki zwiększeniu ich faktycznej efektywności, rosną kompetencje przywódcze menedżerów, a w organizacji tworzy się ponadprzeciętna kultura organizacyjna.

Budowanie strategii w oparciu o ludzi.

 • Maksymalizowanie efektów przewagi konkurencyjnej.
 • Analiza wewnętrznego i zewnętrznego środowiska biznesowego.
 • Wykorzystanie różnych perspektyw biznesowych.
 • Sieciowanie rozwiązań w organizacji.
 • Ocena wpływu strategii na poszczególne jednostki biznesowe.
 • Wdrażanie strategii na poszczególnych szczeblach organizacji.

Sztuka podejmowania decyzji.

 • Analiza czynników wpływających na podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.
 • Ustalenie skryptów efektywniejszego podejmowania decyzji biznesowych.
 • Metody obiektywizacji danych potrzebnych do podejmowania decyzji.
 • Diagnozowanie i unikanie błędów decyzyjnych.
 • Metody podejmowania decyzji.
 • Ocena decyzji oraz ryzyka decyzyjnego.

Uruchamianie naturalnej motywacji.

 • Diagnozowanie źródeł motywacji u pracownika.
 • Motywacja jako proces a nie zdarzenie.
 • Odpowiadanie na oczekiwania i poczucie sprawiedliwości.
 • Prowadzenie rozmowy na temat zmian w zaangażowaniu.
 • Ustalanie naturalnych źródeł motywacji do zadań.
 • Utrzymywanie pracownika poprzez wypełnienie kontraktu psychologicznego.

Zarządzanie w warunkach niepewności.

 • Weryfikowanie zakresu przewidywalności w biznesie.
 • Wprowadzanie pomiarów rzeczywistości.
 • Ustalania zakresu potrzebnych informacji.
 • Redukowanie niepewności poprzez działania organizacyjne i komunikacyjne.
 • Podejmowanie decyzji w sytuacjach niepewności.
 • Wprowadzanie kultury organizacyjnej ograniczającej niepewność biznesu.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z wdrożonym Standardem Kompetencji

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 132 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo.

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

O najwyższym poziomie szkoleń świadczy profesjonalizm trenerów MPS, doskonały i bezpośredni przekaz, oraz zakres materiału wzmocniony praktycznymi przykładami i wskazówkami.

Bożena Doroszenko

Dyrektor Personalna, Cargotec Poland Sp. z o.o.

Sprawdź, jak działa Przywództwo Zaawansowane.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Przywództwo może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest