Standard Kompetencji Menedżerskich

Restrukturyzacja menedżerska

Standard Kompetencji Menedżerskich

Czym jest restrukturyzacja menedżerska?

Jest to sprawdzony do tej pory w 200 przedsiębiorstwach mechanizm zwiększenia  wartości ekonomicznej, stabilności finansowej firmy, a także wyszukiwania sygnałów do zmian i korzystania z nich w ramach zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Efekty te są możliwe dzięki wyposażeniu kadry menedżerskiej i pracowników w wiedzę, i narzędzia, dzięki którym zwiększają w świadomy sposób możliwości skorzystania ze swojego potencjału intelektualnego.

 Co nas wyróżnia – mamy twarde i mierzalne dowody na to, że ten mechanizm działa. Potwierdzą to Właściciele, Prezesi i Dyrektorzy, którzy mogą prezycyjnie opisać to,  w jaki sposób współpraca z nami i wdrożenie tych rozwiązań wpłynęła na ich wyniki ekonomiczne.

Co zyskuje firma wdrażając mechanizm Standardu Kompetencji Menedżerskich w ramach restrukturyzacji?

  1. Przewidywalne zarządzanie w oparciu o wypracowane standardy – dzięki czemu każdy w firmie wie za co i w jaki sposób powinien brać odpowiedzialność,
  2. Wiedzę i narzędzia pozwalające diagnozować kompetencje pracowników w odniesieniu do decyzji biznesowych – co podnosi jakość i rentowność decyzji.
  3. Zaczyna się świadomie zarządzać poprzez angażowanie właściwych kompetencji, do realizacji właściwych celów, tym samym ograniczając czynniki ryzyka.
  4. Narzędzia angażowania ludzi w przejmowanie odpowiedzialności w ramach zadań – co obniżając koszty “niskiej motywacji”.
  5. Mocno spersonalizowane podejście do potrzeb pracownika, co skutkuje tym, że pracownik chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem w organizacji – przyspieszając proces zmian w ramach restrukturyzacji.
  6. To, że słowo zmiana w organizacji jest traktowane jako szansa, możliwość rozwoju, element zwiększania bezpieczeństwa funkcjonowania firmy i pracownika.

Kiedy warto ją przeprowadzić?

Wtedy gdy chcesz, aby wszyscy zatrudnieni w Twojej firmie, przejęli odpowiedzialność za budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o realizację jej celów biznesowych i ciągłe doskonalenie: siebie, procesów, współpracy i produktów.

Wtedy, gdy chcesz, aby kadra kierownicza, tak jak np. kapitan żaglowca, umiała wykorzystać potencjał załogi, zasoby firmy i warunki atmosferyczne, aby wybierać najzyskowniejsze drogi do celu.

Standardy kompetencji można spotkać m.in wśród pilotów, lekarzy, kapitanów statków

Co te standardy oznaczają – bezpieczeństwo, przewidywalność zachowań i optymalne wykorzystanie zasobów. W tych zawodach,  kiedy ludzie widzą się np. pierwszy raz, jest bariera językowa, to nie ma bariery kompetencji zawodowych. Takie osoby wiedzą co mają robić wspólnie w ramach współpracy, aby bezpiecznie dotrzeć do celu , uniknąć powstania problemu, czy uratować życie pacjenta.

99% świadomie zarządzanych firm ma standardy jakościowe, bezpieczeństwa, a co jeszcze ma ten 1% firm, które są szybsze, efektywniejsze, zyskowniejsze?

Ten 1% firm ma standardy w zakresie kompetencji menedżerskich i korzystania z potencjału intelektualnego pracowników.

80-90% strategii w firmie, w zderzeniu z rzeczywistością, okazuje się zestawem życzeń, ładnie opisanych marzeń, które w samych założeniach są oparte o prawdziwe dane, właściwe wnioskowanie, odpowiadają na potrzeby rynku mogą być słuszne ale nie zarabiają tyle ile by mogły.  Dlaczego?

Bo dopiero w momencie kiedy firma zaczyna ją realizować, ujawniają się następujące problemy poprzez które firma traci realne pieniądze:

– menedżerowie w sposób dowolny implementują strategię według osobistych standardów, a ich jedynym kryterium odpowiedzialności jest końcowe osiągniecie celu, a to oznacza wolną amerykankę w zakresie komunikacji, wprowadzania zmian, rozwiązywania konfliktów.

-poprzez brak spójności w zakresie zarządzania pracownicy nie są w stanie, nawet gdyby chcieli, przejmować odpowiedzialności za realizację celów operacyjnych, a co dopiero strategicznych

– menedżerowie wprowadzając zmiany, nie będąc przewidywalni, co do swoich zachowań, dyskredytują znaczenie zmian, a wskutek tego pracownicy traktują je jako kaprys – wydłużać czas trwania zmiany, podnosząc jej koszty i zachęcając kolejnych do jej blokowania.

Przyczyn jest znacznie więcej i omawiamy je z naszymi klientami pod kątem ich konkretnej sytuacji.

Standard Kompetencji Menedżerskich

 Przykładowe działania podejmowane w ramach restrukturyzacji menedżerskiej

 1. Analiza gotowości menedżerskiej do funkcjonowania w środowisku zmiany.
 2. Ocena ryzyka decyzyjnego w obszarze zarządzania – ujawnienie pułapek decyzyjnych.
 3. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu świadomego wykorzystania kompetencji pracowników.
 4. Stworzenie warunków do aktywnego zaangażowania pracowników we wprowadzane zmiany.
 5. Zwiększenie konstruktywnego dialogu pomiędzy osobami i działami w organizacji – Audyt Serwisu Wewnętrznego.
 6. Redukcja konfliktów wewnątrzorganizacyjnych.
 7. Urealnienie monitoringu zarządzania procesami poprzez kulturę pracy opartą na celach i doskonaleniu.
 8. Kształtowanie środowiska, w którym to zespoły, a nie sami menedżerowie przejmują odpowiedzialność za realizację celów.
 9. Wprowadzanie kultury powszechnego feedbacku jako podstawy dla elastycznego zarządzania.
 10. Zwiększanie poziomu zaufania do decydentów w organizacji, co wpływa na
 11. Poprawianie przepływu informacji.


 

Restrukturyzacja finansów i procesów firmy, to zbudowanie lotniska które jest wyposażone w system ILS.

To system umożliwiający podejście do lądowania w trudnych warunkach pogodowych i w nocy.

Restrukturyzacja menedżerska
to pójście o krok dalej
.

To wyposażenie firmy w Standard Kompetencji Menedżerskich, działający tak jak system TLS. Jest to nowoczesny system, który pozwala na BARDZO PRECYZYJNE podejście do lądowania, poprzez analizę rzeczywistości i pełne wykorzystanie możliwości lotniska.

To łączenie aktualnego potencjału firmy, z:

 • kompetencjami pracowników i menedżerów,
 • przy uwzględnieniu potrzeb klientów
 • z ciągłym analizowaniem zmian,
 • wyciąganiem wniosków i szukaniem w nich przewagi konkurencyjnej.

W przeprowadzaniu restrukturyzacji mamy 20 lat doświadczenia, niezależnie, czy dotyczy ona dalszego rozwoju firmy, wprowadzania trudnych zmian, czy zbudowania zupełnie czegoś od nowa poprzez podnoszenie konkurencyjności. Posiadamy też twarde, biznesowe, organizacyjne i ekonomiczne dowody skuteczności. 

Przeszkolonych menedżerów

Projektów o charakterze strategicznym

Przeszkolonych trenerów wewnętrznych

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 211 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo

Zmiany są nieuniknione, rozwój dobrowolny.

Zapraszamy do kontaktu

1 + 2 =

Pin It on Pinterest