Szkolenie otwarte

HRBP jako twórca rzeczywistości biznesowej

  10 i 17.03.2021   |   ONLINE
Cena 790zł netto /osobę/ 2 dni – po 6h
Grupa – do 10 osób

To co nie niesie ze sobą konsekwencji nie ma znaczenia. Nie jest sztuką wprowadzenie zmiany. Sztuką jest wprowadzenie takiej zmiany, która w sposób pozytywny wpływa na realizację celów organizacji i jednocześnie jednoczy ludzi.

To właśnie te umiejętności – kształtowania biznesu i otoczenia, umiejętności pobudzania u ludzi naturalnej motywacji do wzrastania z organizacją, rozwijamy podczas szkolenia.

Cel szkolenia?

Wyposażenie uczestników w kompetencje potrzebne do inicjowania, monitorowania i utrwalania zmian w organizacji, tak, aby wspierały one realizację celów i zwiększały wartość wnoszoną przez HRBP.

 

Co zyskasz przez 2 dni szkolenia?

Czego nauczysz się?

W jaki sposób HRBP może zabezpieczać realizację celów u menedżerów?

W jaki sposób prowadzić proces zarządzania i kierowania poprzez cele, aby umożliwiały one pracownikom i menedżerom przejmowanie odpowiedzialności za ich realizację?

Jak HRBP może pomóc menedżerom w tym, aby realizowane przez nich cele były realne, akceptowalne i skuteczne?

Jak przygotować siebie, menedżerów i organizację do wprowadzania zmian?

Co należy zrobić, aby zmiany inicjowane przez HRBP były wdrażane w oparciu o ludzi i przy ich aktywnym współudziale?

W jaki sposób HRBP może wspierać menedżerów w procesie przygotowania i przeprowadzania zmiany?

Jaka jest rola HRBP w monitorowaniu procesu zmian wewnątrz organizacji?

Kto i na jaki feedback “zasługuje” w procesie zmian?

Kto jest odpowiedzialny za to, aby zmiany w firmie realizowane były skutecznie i dlaczego HRBP może na tym bardzo wiele zyskać?

Co otrzymasz?

80 stron podręcznika menedżerskiego.

Narzędzia potrzebne w przygotowaniu zmiany organizacyjnej

Materiały do uruchamiania zmian u poszczególnych osób

Ściągi merytoryczne

Plakat pomocny we wdrażaniu wiedzy

Instrukcje wdrożenia wiedzy.

1h indywidualnych konsultacji wdrożeniowych

W ciągu ostatnich 3 lat, przeszkoliliśmy  ponad 1200 menedżerów i pracowników HR, m.in. dla poniższych Klientów.

Autoneum Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec   

Prowadzący szkolenie
Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3500 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich. Szkolił menedżerów m.in. z takich organizacji jak: KGHM, GKN Driveline, Cargotec, PGO, BBraun Avitum, IKEA, Newag, Specma, Eurobank, Pozbruk, Nordzucker, czy Intermarche.

Wykładowca praktyk na studiach Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu HR. Obronił pracę doktorską z zakresu HR: “Zarządzanie talentami w procesie pozyskiwania i utrzymywania kluczowych pracowników”.

Uczestnicy cenią  go za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

Formularz zgłoszeniowy

12 + 14 =

Pin It on Pinterest