Szkolenie otwarte

Tworzenie kultury feedbacku.

Trening menedżerski – dla osób, które chcą trwale podnieść skuteczność pracy swojego zespołu poprzez wprowadzenie w swoim otoczeniu kultury otwartego udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych.

Dlaczego to szkolenie wybrało już ponad 1.000 menedżerów w ostatnich 3 latach?

Dlatego, że pokazuje, jak w realnych sytuacjach tworzyć warunki w których ludzie chcą mówić i słuchać siebie nawzajem, ucząc się i przejmując odpowiedzialność za zmiany w swoim otoczeniu.

Jeśli kultura feedbacku zostanie wdrożona w zespole to staje się ona najskuteczniejszym i jednocześnie najtańszym sposobem podnoszenia efektywności pracowników i rozwoju ich kompetencji. Koncepcję 4 strategii feedbackowych wykorzystuje w Polsce już około 1000 kierowników, m.in. z takich branży jak automotive, opakowania, przemysł ciężki,  optyka, wysokie technologie, logistyka.

Jakie zagrożenia eliminuje szkolenie?

 • Brak zrozumienia i zaangażowania ze strony rozmówcy w rozwiązywanie problemów.
 • Stres wynikający z odmiennego zrozumienia sytuacji i nadmiernej pracy.
 • Wielokrotne poświęcanie czasu na zwracanie uwagi na temat tego samego zagadnienia.
 • Poświęcanie czasu i zasobów na realizację zadań w wyniku nieoptymalnych decyzji.
 • Przedłużające się spotkania.
 • Dyskusje po których rozmówca nie przejmuje odpowiedzialności za wykonanie swojego zadania.

Cel szkolenia:

Przećwiczenie z uczestnikami realnych scenariuszy rozmów, które pomagają wprowadzić w codziennych relacjach i w pracy zespołowej kulturę wzajemnego feedbacku i ciągłego doskonalenia się.

Program szkolenia:

Program nastawiony jest na intensywny trening. Wiedza z poszczególnych części zawsze uzupełnia kolejne moduły – dzięki czemu uczestnik stopniowo zdobywa co raz większą biegłość komunikacyjną

Moduł 1 - Feedback w kontekście kompetencji.

 • Warunki i zasady skutecznego feedbacku – praktyczne przykłady z miejsca pracy.
 • Feedback ukierunkowujący, perswazyjny, podsumowujący, informujący.
 • Feedback do pracownika uczącego się vs. pracownika zaawansowanego.
 • Badanie i uwzglednianie potrzeb stron podczas rozmowy dotyczącej feedbacku.

Moduł 2 - Przygotowanie do feedbacku.

 • Cel, priorytety i plan prowadzenia rozmowy. Zarządzanie poprzez cele w feedbacku.
 • Anatomia wypowiedzi – warstwa merytoryczna, organizacyjna i komunikacyjna.
 • Feedback osadzony w kontekście posiadanych kompetencji.
 • Przewidywanie zastrzeżeń i analiza sytuacji problemowej.

Moduł 3 - Prowadzenie rozmowy.

 • Trening udzielania informacji zwrotnej indywidualnej i grupowej.
 • Feedback 1-minutowy.
 • Usuwanie i wyjaśnianie barier komunikacyjnych podczas feedbacku.
 • Rozmowa z pracownikiem o sposobie przyjmowania feedbacku.
 • Zasady budowania zaufania w oparciu o feedback.

Co da Ci to szkolenie?

Dużą swobodę w udzielaniu informacji zwrotnych pracownikom i przełożonym.

Poczucie bezpieczeństwa poprzez kontrolę emocji w rozmowie.

Uniknięcie „dnia świstaka” czyli ciągłego wracania do tego samego tematu.

Pojawienie się u pracowników naturalnej motywacji do zmiany swojego postępowania.

Większą odpowiedzialność rozmówców za przyjmowanie informacji zwrotnych.

Wzrost zainteresowania pracowników tym, aby oni sami udzielali we właściwy sposób informacji zwrotnych.

Kwintesencją szkolenia jest nie samo szkolenie, tylko to, co zrobicie z wiedzą. Dla nas to kluczowy element pracy z uczestnikami szkolenia– ponieważ wtedy widzą oni efekty.

Wiemy z doświadczenia, że 1h spędza się na pracy z lektorem języka obcego, a 3h na pracy własnej – i wtedy są efekty i postępy.

Jeżeli zdecydujesz się przyjść na szkolenie albo na wysłania swojego pracownika/pracowników, to gwarantujemy, że kazdy kto będzie miał ochotę otrzyma zadania do przećwiczenia, a po ich realizacji otrzyma od trenera feedback.

 WAŻNE
Każdego menedżera, lub indywidualnego uczestnika szkolenia zapraszamy, jeśli czuje taką potrzebę, do bezpośredniej rozmowy z trenerem, aby mógł mu przekazać swoje indywidualne oczekiwania i potrzeby.

Z doświadczenia wiemy, że takie podejście pozwala menedżerowi, który wysyła swoich pracowników, świadomie korzystać ze zdobytej na szkoleniu wiedzy. Pozwala mu także na uzyskanie dodatkowych informacji od trenera po szkoleniu – o tym w jaki sposób można wpływać na dalszy rozwój pracownika i samego menedżera.

 ————————————–

Każdemu zdarzyło się powiedzieć drugiej osobie coś, po czym musiał sprzątać przez kilka dni, tygodni lub miesięcy. To tym bardziej częsty przypadek, gdy chcemy kogoś poprosić o zmianę jego zachowania.

Im szybciej wprowadzisz warunki, w ramach których pracownicy zamiast koncentrować się na sprzątaniu bo wpadkach komunikacyjnych, koncentrują się na zadaniach – tym szybciej zaczną osiągać lepsze efekty. To tak, jakby odblokować hamulec w samochodzie.

Prowadzący szkolenie
Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich.

Uczestnicy cenią Juliana za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą
Tworzenie kultury feedbacku.

Chcesz podnieść skuteczność pracy swojego zespołu z kulturą feedbacku?

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymać zaproszenie na kolejny termin szkolenia. Otrzymasz także unikatowe studium przypadku 7 sytuacji, z którymi nie radzą sobie menedżerowie wraz z rozwiązaniami.

Pin It on Pinterest