Standard Kompetencji Menedżerskich

Zapewnij swojej firmie trwałą przewagę rynkową oraz kulturę organizacyjną, która wpływa na całe jej otoczenie.

Standard Kompetencji Menedżerskich
Klucz do ponadprzeciętnych efektów.

Standard Kompetencji Menedżerskich

Skoncentrowany na autonomii, zaangażowaniu i odpowiedzialności system umożliwiający optymalne wykorzystanie potencjału Twoich pracowników oraz zbudowanie ponadprzeciętnej kultury organizacyjnej.

Udowodniony i sprawdzony w praktyce przez ponad 200 firm, łączy kluczowe kompetencje pracowników, menedżerów i kadry kierowniczej w jeden spójny system. System, którego Twoja konkurencja nie będzie mogła skopiować.

Dlaczego większość szkoleń nie działa?

Sprawdziliśmy to.

Okazało się, że pozyskana wiedza i kompetencje często nie są w ogóle wdrażane, a pracownicy i menedżerowie nie są wspierani w przejmowaniu odpowiedzialności za jej stosowanie.

I dlatego właśnie TO NIE DZIAŁA.

To tak, jakby dać różnym aktorom tej samej sztuki zupełnie różne scenariusze!

Zmiany w firmie wymagają podejścia systemowego.

Tylko jeśli pracownik, menedżer oraz kadra zarządzająca postrzegają współpracę tak samo – tylko wtedy relacje stają się partnerskie, a zachowania przewidywalne.

Zamiast powodować stres, pozwalają szybciej rozwiązywać problemy, pobudzają zaufanie i zaangażowanie. Dają poczucie komfortu w braniu współodpowiedzialności za rozwój biznesu.

Dlaczego większość szkoleń nie działa?

Sprawdziliśmy to.

Okazało się, że pozyskana wiedza i kompetencje często nie są w ogóle wdrażane, a pracownicy i menedżerowie nie są wspierani w przejmowaniu odpowiedzialności za jej stosowanie.

I dlatego właśnie TO NIE DZIAŁA.

To tak, jakby dać różnym aktorom tej samej sztuki zupełnie różne scenariusze!

Potrzebujesz pracowników, którzy przejmą odpowiedzialność za realizację celów biznesowych.

Nawet najlepsza decyzja strategiczna wymaga zaangażowania i energii osób realizujących ją na poziomie operacyjnym.

Źle ułożone relacje marnują tę energię na gaszenie konfliktów. Z drugiej strony, przejrzyste zasady współpracy i możliwość optymalnego wykorzystania swoich umiejętności pozwalają skierować tę energię w stronę bardziej świadomego i zaangażowanego realizowania zadań.

Dla kogo jest Standard Kompetencji Menedżerskich?

Trenujemy najbardziej świadomych menedżerów w Polsce.

Przez kilkanaście lat pracy z ponad 1500 biznesami w Polsce, zauważyliśmy, że nasz produkt najbardziej pomaga tym organizacjom, dla których twórcza dyscyplina, świadomość celu i myślenie systemowe znajdują się w grupie najważniejszych wartości.

Każde wdrożenie zaczynamy od diagnozy kompetencji i problemów, jakie należy rozwiązać, a program wdrożenia dopasowujemy do branży firmy i potrzeb jej pracowników.

 

4 podstawowe cele szkoleń Standardu Kompetencji Menedżerskich szytych na miarę:

Zwiększyć efektywność.

Zmniejszyć koszty.

Zwiększyć konkurencyjność.

Wygenerować długofalowe zyski.

Standard Kompetencji Menedżerskich
Oferta.

Programy wdrożeniowe Standardu Kompetencji Menedżerskich

Standard Kompetencji Menedżerskich to 24 moduły szkoleniowe podzielone na 4 działy, które tworzą spójną i logiczną całość. 

Przywództwo Operacyjne.

Legendarny program dla menedżerów, dający im narzędzia oraz kompetencje do pracy według systemu Świadomego Przywództwa.

Przywództwo Strategiczne.

Program, który zwiększa autonomię menedżerów dając im możliwość oddziaływania na organizację w sposób systemowy.

Sztuka decydowania

Program podnoszący szybkość i jakość decyzji menedżerów oraz kompetencje do ich skuteczniejszej realizacji.

Samoprzywództwo.

Program dla członków zespołów, dający im narzędzia oraz kompetencje do pracy w kulturze zaufania. Lustrzane odbicie i uzupełnienie Przywództwa Operacyjnego.

Pracownicy angażują się w realizację zadań i chętniej przejmują za nie odpowiedzialność.
Zmniejszona rotacja pracowników i mniejsza liczba nadgodzin.
Sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi poziomami organizacji.
Pracownicy skuteczniej wykorzystują wdrożone metodologie: lean management, agile leadership, TOC oraz inne.
Zmiany w organizacji wprowadzane są szybciej i sprawniej.
Skrócenie czasu i kosztu przyuczania pracowników do nowych zadań.
Większa liczba pomysłów usprawniających biznes ze strony pracowników.
Świadomość źródła strat wynikających z trudnej współpracy pomiędzy pracownikami oraz sposobu ich rozwiązania.
Realne efekty szkoleń

Sprawdzone w 211 firmach wymierne efekty wdrożenia Standardu Kompetencji.

Na każdym szkoleniu dajemy uczestnikom konkretną i sprawdzoną wiedzę, uczymy jak wykorzystać ją w praktyce i dajemy narzędzia do jej stosowania w przyszłości.

Każdy uczestnik otrzymuje starannie opracowany obszerny materiał dydaktyczny, instrukcje wdrożeniowe, formularze i algorytmy działania oraz ściągi merytoryczne, które pozwalają utrwalać rozwinięte kompetencje.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z naszym doradztwem strategicznym

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 211 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo.

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Pierwszy krok do ponadprzeciętnej kultury organizacyjnej.

Ostatni brakujący element układanki.

Wiele organizacji ma doskonałe procesy produkcyjne, uzdolnioną kadrę i świetne zdolności inwestycyjne oraz marketingowe.

Brakuje im tylko jednego elementu – Standardu Kompetencji, który zapewni firmie unikalną przewagę rynkową oraz kulturę organizacyjną.

Pin It on Pinterest