Nie uda nam się nikogo do niczego przekonać, jeśli nie poznamy jego sposobu myślenia, potrzeb, oczekiwań i nie otrzymamy od niego kredytu zaufania.

Dzieci nie kłamią.

Przeprowadzono eksperyment, w którym młody chłopiec prosił dzieci o to, aby pomogły mu ocenić, które ciastka czekoladowe są lepsze – markowe ciastka ze sklepu, czy jego własne robione „wg doskonałego przepisu jego babci”. Przepis babci został jednak zmodyfikowany – zamiast cukru dosypał soli – czyli smakowały one obiektywnie „okropnie”.

Przed poczęstowaniem dzieci ciastkami dał im jeszcze 1 dolara  – jako podziękowanie za pomoc. Zrobił to w myśl zasady – „Lubimy ludzi, którzy dają nam pieniądze”.

Wszystkie (100%!) dzieci proszonych o to, aby wskazały, które ciastka są smaczniejsze, wskazywały na ciastka „z solą” – mimo, że po wyrazie ich twarzy było widać, że nie smakują im one. Co ciekawe – nikt nie chciał jednak dokładki tych ciastek. Nawet szczere dzieci czasem rezygnują z konfrontacji.

Kiedy sprzedaż i negocjacje opierasz na sztuczkach, manipulacji, to nawet jak raz klienta na to chwycisz, a on odkryje, że został oszukany, to co wtedy? Odpowiedź każdy z nas zna – bo każdy z nas jest klientem.

 

 

Przeszkolonych menedżerów

Przeszkolonych handlowców i negocjatorów

Pytań weryfikujących praktyczne doświadczenie negocjatora

Sprzedaż to dostarczanie przyjemności, a negocjacje to ustalanie warunków, aby ta przyjemność dla obu stron trwała jak najdłużej.


JAKIE PROJEKTY REALIZUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW?

Akademia Menedżera Sprzedaży

Unikatowośc oferty Akademia Menedżera Sprzedaży sprowadza się do tego, że całość progamurealizujemy w oparciu o koncepcję Standard Kompetencji Menedżerskich.

Program zakłada rozwój kompetencji w 6 obszarach:

 1. Jak pracować z zespołem w oparciu o wiedzę i doświadczenie handlowców?
 2.  Jak budować warunki dla otwartego dialogu w zespole?
 3. Jak rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe?
 4. Jak pracować w oparciu o cele z pełnym udziałem pracowników
 5. Jak wprowadzać zmiany w oparciu o członków zespołu
 6. Jak prowadzić zespół handlowy w oparciu o metodę świadomego przywództwa zespołowego.

Projekt  Standard Kompetencji Menedżerskich ukończyło ponad 3500 osób odpowiedzialnych za zarządzanie sprzedażą.

OPIS PROGRAMU

Train the trainer w sprzedaży

Przygotowaliśmy ponad 3100 trenerów wewnętrznych.

Kiedy głównie klienci zlecają nam przygotowanie trenerów wewnętrznych w zakresie sprzedaży?

 1. Gdy chcą zgromadzić, usystematyzować wiedzę ze wszystkiego co ma związek ze sprzedażą produktów i usług.
 2. Gdy chcą ustandaryzować sposób przygotowania ludzi zajmujących się sprzedażą w firmie.
 3. Gdy chcą wyłapać talenty sprzedażowe podczas szkoleń wewnętrznych.
 4. Gdy chcą zwiększyć sprzedaż poprzez wprowadzenie kultury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w firmie.
 5. Gdy chcą wprowadzić lub jakościowo poprawić szkolenia produktowe dla klientów.

OPIS PROGRAMU

Dialog jako sposób wzmacniania relacji z klientem

Kiedy klienci zamawiają taki program rozwojowy?

 1.  Gdy po zakupie, chcą się klientem zaopiekować, dając klientowi wysoką jakość w zakresie kultury obsługi.
 2. Gdy chcą nauczyć handlowców jak pracować z klientem, gdy pojawiają się u niego emocje i zastrzeżenia.
 3. Gdy chcą przygotować handlowców do pracy z trudnym, wymagającym klientem.
 4. Gdy chcą aby handlowiec był przygotowany do rozmów z klientem, kiedy cena-produkt nie jest najmocniejszym punktem programu.

Osługa Klienta - tylko profesjonalna

Kiedy klienci zamawiają to szkolenie?

 1. Gdy dotychczasowy sposób pracy z klientem jest niewystarczający w ocenie klienta zewnętrznego.
 2. Gdy do firmy dołączają nowi klienci oczekujący jakości obsługi, której do tej pory firma jeszcze nie świadczyła.
 3. Gdy chcą wystandaryzować poziom obsługi klienta, wykorzystując do tego swoje lub zewnętrzne dobre praktyki.
 4. Gdy chcą, aby obsługa klienta stała się integralną częścią całego procesu sprzedaży.
 5. Gdy w firmie powstaje potrzeba stworzenia działu obsługi klienta.

101% serwisu klienta

Kiedy klienci zamawiają to szkolenie?

 1. Gdy chcą aby obsługa klienta była jednym z elementemów stałej przewagi konkurencyjnej firmy.
 2. Gdy chcą przeprowadzić u siebie audyt obsługi klienta i wprowadzić nowe rozwiązania pracy z klientem.
 3. Gdy chcą wprowadziać do firmy mechanizm natychmiastowego reagowania na zmieniające się potrzeby klienta i podnoszenie jakości obsługi na wyższy poziom.
 4. Gdy firma chce dać ludziom wiedzę na podstawie której to oni mogą prowokować klienta do mówienia tego co jest dla niego istotne.
 5. Gdy chcą stworzyć kulturę dzielenia się wiedzą i pomysłami z zakresu podnoszenia jakości obsługi klienta.

Rozwiązywanie konfliktów w trakcie trwania współpracy z klientem

Kiedy klienci zamawiają to szkolenie?

 1. Gdy chcą, aby definicja słowa konflikt, zarówno wewnątrz organizacji, jak i dla klienta, rozumiane było jako wspólne szukanie rozwiązań, korzystnych dla obu stron.
 2. Gdy chcą przygotować handlowców do tego jak reagować na pojawiające się konflikty w relacjach z klientem
 3. Gdy chcą ułatwić handlowcom, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych przeszkadzających w realizacji zlecenia – z uwzględnieniem interesu wszystkich stron.
 4. Gdy chcą aby proces rozwiązywania sytuacji konfliktowych, które są naturalne w relacjach z klientem był zawsze okazjądo poprawy i wzmacniania relacji.

Jednominutowy sprzedawca

Kiedy klienci zamawiają to szkolenie?

 1. Gdy proces sprzedaży chcą oprzeć na świadomym diagnozowaniu kompetencji (wiedzy i doświadczenia) klienta odnośnie do procesu zakupu.
 2. Gdy chcą nauczyć handlowców jak unikać błędnej oceny potrzeb klienta, na bazie ogólnych informacji.
 3. Gdy chcą, aby handlowiec nauczył się dostosowywać swój styl sprzedaży do aktualnych kompetencji zakupowych klienta w odniesieniu do produktu i usługi.

Negocjacje - poziom bazowy

Kiedy klienci zamawiają to szkolenie?

 1. Gdy chcą przygotować pracowników do unikania katastrofalnych błędów negocjacyjnych i narażenia firmy na straty.
 2. Gdy chcą chronić ludzi ifirmę w trakcie różnych rozmów biznesowych przed cwaniactwem, manipulacją i szulerstwem.
 3. Gdy chcą aby ludzie czuli się pewni w rozmowach negocjacyjnych, nie ulegali niepotrzebnym emocjom i doprowadzali rozmowy do finału.

Negocjacje - poziom zaawansowany

Kiedy klienci zamawiają to szkolenie?

 1. Gdy chcą pozytywnie zaskoczyć klienta swoim profesjonalizmem w zakresie prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

Profesjonalizm w tym przypadku wynika ze zwiększania zaufania klienta do firmy i dawania mu poczucia, że nasz profesjonalizm jest gwarancją dotarcia do wszystkich potrzeb, które decydują o tym, że chce z nami pracować.

W wielu przypadkach dopiero negocjowanie na głębszym poziomie pozwala klientowi poznać rzeczywisty potencjał firmy, z którą rozmawia. Miło jest wtedy od klienta usłyszeć: “Ja nie wiedziałem, że wy się tym zajmujecie”, “Widzę, że teraz możemy rozmawiać o szerszym kontekście współpracy”.

Kontakt

14 + 7 =

BLOG – artykuły, plakaty, materiały dla menedżerów
Wrzutka decyzyjna

Wrzutka decyzyjna

,,Granaty,, decyzyjne zabijają współpracę i czasami ,,ludzi,, Jest różnica, kiedy duża zmienność otoczenia wymusza zmianę priorytetów decyzyjnych. A kiedy niekompetencja pomieszana z ignorancją w zarządzaniu wprowadzają chaos. I zaczyna się wrzucanie...

czytaj dalej
Udawanie współpracy

Udawanie współpracy

Skłonność do UDAWANIA współpracy - czyli do rozmywania odpowiedzialności. Jeżeli członkowie zespołu widzą w swoim środowisku zawodowym postawy, które są tolerowane, a które ewidentnie wskazują, że "firma" ma zamknięte "oczy"na pracę ludzi, którzy za...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest