Standard Kompetencji Menedżerskich → Samoprzywództwo

Świadomi pracownicy, który stają się partnerami dla swoich menedżerów.

Samoprzywództwo
Klucz do ponadprzeciętnych efektów.

Samoprzywództwo

Wiele firm popełnia błąd polegający na tym, że nie uczy swoich pracowników standardu relacji i pracy zespołowej, który posiadają ich menedżerowie. Powoduje to napięcia po obu stronach relacji, które obniżają zaufanie i wzajemne zrozumienie.

Samoprzywództwo jest koncepcją, w której pracownik świadomie przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój biznesu oraz ustalenie zasad współpracy z przełożonym. Zwiększa to zaangażowanie pracowników w realizację celów i podnosi zaufanie w organizacji.

Moduły szkoleniowe.

Zaangażowanie na każdym poziomie organizacji.

Autentyczne zaangażowanie pracowników i odpowiedzialność za efekty pracy swojego zespołu powinno być naturalną częścią kultury Twojej organizacji.

Nauczymy pracowników skutecznej współpracy z przełożonym, mającej na celu wspólne realizowanie celów zespołu, nawet jeśli wymagać to będzie zmiany zachowania ze strony menedżera.

Samoprzywództwo

1. Samoprzywództwo®.

Druga strona i uzupełnienie Standardu Kompetencji Menedżerskich.

Zawiera kluczowe kompetencje do budowania relacji opartych na zaangażowaniu i odpowiedzialności, tym razem po stronie pracownika.

Kierowanie dialogiem

2. Kierowanie dialogiem.

Konstruktywne rozmowy w zespole dają dużo lepsze efekty, jeśli wszystkie strony posiadają takie samo spojrzenie na kwestię wzajemnych oczekiwań oraz potencjalne rozwiązania problemu.

Pomaga to szybciej doprowadzać do efektywnych rozwiązań i realizować cele zespołu.

Kierowanie konfliktami

3. Kierowanie konfliktami.

Szkolenie daje kompetencje, które pozwalają pracownikowi wspólnie z menedżerem diagnozować źródła konfliktu i doprowadzać do ich zakończenia.

Obie strony biorą współodpowiedzialność za skutki całego procesu, a egzekwowanie wspólnych ustaleń jest dużo prostsze.

Kierowanie poprzez cele i kompetencje

4. Kierowanie poprzez cele i kompetencje.

Pracownicy, którzy posiadają kompetencje do wyznaczania celów i zarządzania czasem ich realizacji są znacznie bardziej zaangażowani.

Przyjmują na siebie odpowiedzialność w zakresie wynikającym z posiadanych kompetencji, co podnosi efektywność wdrażanych zmian czy realizowanych projektów.

Uczestnictwo w procesie zmian

5. Uczestnictwo w procesie zmian.

Szkolenie daje pracownikom kompetencje do maksymalnie efektywnego udziału w procesie zmian w organizacji.

Pozwala im diagnozować i przekazywać swoje wątpliwości oraz zwiększa ich zaangażowanie w przygotowania do wdrożenia planowanych zmian.

Samoprzywództwo zespołowe

6. Samoprzywództwo zespołowe.

Zaufanie w zespole to element odpowiedzialności oraz kompetencji zarówno menedżera jak i pracownika.

Wspólnie ustalone zasady współpracy i zakresu samodzielności pozwalają osiągnąć bardzo wysoki poziom zaufania, który przekłada się na efektywność operacyjną całego zespołu.

Dla kogo są szkolenia z Samoprzywództwa?

Pracownicy zdolni do przejmowania samodzielności w realizacji zadań.

Program jest przeznaczony dla świadomych organizacji, które chcą uczynić z pracowników partnerów dla swoich menedżerów. Pozwala to firmie znacznie skuteczniej zarządzać posiadanymi zasobami.

Unikatowym efektem wdrożenia jest to, że pracownicy zaczynają patrzeć na podejmowane decyzje okiem swoich przełożonych, co zwiększa zrozumienie i zaufanie, a te wpływają na zaangażowanie.

E-Learning dla Menedżerów
Unikatowy element Standardu Kompetencji Menedżerskich.

E-Learning dla Menedżerów

Dla świadomych firm ważne jest uzyskiwanie długotrwałych efektów zmian. Tylko w oparciu o takie efekty budować mogą stabilną przewagę biznesową.

Opracowaliśmy w tym celu wsparcie dla menedżerów w formie e-learningowej. Narzędzie to przyspiesza przekazywanie wiedzy i kompetencji w dół organizacji zapewniając większą trwałość efektów realizowanych szkoleń.

Ta nowoczesna forma wsparcia umożliwia menedżerom maksymalne wykorzystanie nabytych kompetencji i ułatwia pracę w zespołach.

Realne efekty szkoleń.

Kluczowe kompetencje rozwijane przez poszczególne moduły treningowe.

Program treningowy pozwala zbudować kulturę, w której pracownicy mają kompetencje do tego, by wspólnie z menedżerem diagnozować i precyzyjnie wskazywać zakres wsparcia, jakiego potrzebują od organizacji dla efektywniejszej pracy.

Samoprzywództwo ®.

 • Diagnozowanie własnego poziomu samodzielności.
 • Ustalanie wymiaru wsparcia potrzebnego ze strony przełożonego.
 • Ustalanie przyczyn spadku zaangażowania.
 • Przejmowanie odpowiedzialności za zadania.
 • Umiejętne przyjmowanie zadań.
 • Przyspieszenie zdobywania nowych kompetencji.

Kierowanie dialogiem.

 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Przedstawianie asertywnego stanowiska.
 • Prowadzenie dialogu w celu rozwiązania problemu.
 • Rozmowa ze współpracownikiem będącym pod wpływem emocji.
 • Precyzyjne przedstawianie swoich oczekiwań.
 • Aktywne słuchanie.

Kierowanie konfliktami.

 • Diagnozowanie sytuacji konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmowy konfliktowej w celu rozwiązania problemu.
 • Ustalanie przyczyn konfliktu.
 • Egzekwowanie realizacji ustaleń.
 • Reagowanie w sytuacjach emocjonalnych.
 • Korzystanie ze strategii działania w konflikcie.

Kierowanie poprzez cele i kompetencje.

 • Wyznaczanie celów współpracownikom i przełożonym.
 • Tworzenie planów działania.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy.
 • Prowadzenie rozmów na temat realizacji celów z przełożonym i współpracownikami.
 • Przyjmowanie zakresu odpowiedzialności.
 • Diagnozowanie potrzebnych zasobów.

Uczestnictwo w procesie zmian.

 • Prowadzenie dialogu na temat wątpliwości.
 • Diagnozowanie zastrzeżeń własnych i współpracowników.
 • Formułowanie wypowiedzi związanych z oczekiwanymi zmianami.
 • Przygotowywanie wdrożenia zmiany.
 • Angażowanie współpracowników i przełożonych w proces zmian.
 • Przygotowanie do wprowadzenia zmian.

Samoprzywództwo zespołowe.

 • Tworzenie atmosfery współpracy.
 • Budowanie zaufania w zespole.
 • Korzystanie z różnorodności.
 • Ustalanie i wdrażanie zasad współpracy.
 • Współuczestnictwo zespołowe w rozwiązywaniu problemów.
 • Ustalanie zakresu samodzielności.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z wdrożonym Standardem Kompetencji

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 132 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo.

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Kiedy sięgnę pamięcią do spotkań z moimi przyjaciółmi, podczas których często wymieniamy się doświadczeniami ze szkoleń, rzeki słów wypływających z moich ust na temat naszych spotkań, świadomości jaką w nas obudziliście i osiągniętych, wymiernych korzyści, zastanawiam się czy opisanie wszystkiego w kilku słowach jest możliwe.

Tomasz Worsztynowicz

Dyrektor Logistyki, PGO S.A.

Sprawdź, jak działa Samoprzywództwo.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Przywództwo może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest