Koncepcja wzmacniania odpowiedzialności pracowników

U ludzi, którym okazujemy ZAUFANIE, obowiązek staranności, przeradza się w poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Co się kryje pod ideą:

Wzmacniania ODPOWIEDZIALNOŚCI pracowników?

Kiedy pracownik na jakimś etapie swojego życia zawodowego:

  • poczuje, że menedżer w niego wierzy,
  • poczuje się potrzebny w ramach współpracy,
  • poczuje, że współuczestniczy w podejmowaniu decyzji, które wpływają na poprawę jego środowiska pracy,

to uruchamia się u niego naturalna motywacja m.in. do tego, aby

  • działać proaktywnie,
  • wychodzić z inicjatywą,
  • angażować się w zmiany.
  • realizować zadania samodzielnie, przejmując za nie odpowiedzialność.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK
Taki pracownik sam z siebie inicjuje rozmowy z przełożonym i podejmuje działania do tego aby podnosić swoja skuteczność, tak, aby menedżer mógł koncentrować się na działaniach priorytetowych.

Co zyskuje pracownik?

Wiedzę, która wzmacnia jego świadomość tego, co sam może zrobić, aby podnosić jakość swojej pracy i współpracy.

Co zyskuje menedżer?

Pracownika, który w różnych obszarach współpracy jest aktywnym partnerem.

Co zyskuje obszar HR?

Przygotowanych pracowników,  którzy podpowiadają i wskazują konkretne rozwiązania,  w zakresie potrzebnych działań i zmian.

Co zyskuje firma w ujęciu strategicznym?

Pracownika, który wie czego oczekiwać od przełożonego i współpracowników, potrafi o tym rozmawiać z nimi, i precyzyjnie definiować warunki, w których będzie mógł brać odpowiedzialność, a tym samym realizować cele  biznesowe firmy.

W ramach wzmacniania odpowiedzialności pracowników mówimy o 6 obszarach merytorycznych.

Autoodpowiedzialność

Twój pracownik nauczy się przede wszystkim ustalać zasady współpracy – tak aby obie strony wiedziały czego od siebie mogą oczekiwać.

Jak prowadzić dialog?

Twój pracownik nauczy się przede wszystkim tego jak rozwiązywać problemy w ramach rozmowy, jak rozmawiać w sytuacjach, w których pojawiają się emocje i jak zachować się w sytuacji, gdy druga strona nie szanuje jego wartości zawodowych.

Jak rozwiązywać konflikty?

Twój pracownik nauczy się przede wszystkim jak rozwiązywać konflikty kiedy różnimy się tylko merytorycznie, kiedy przeszkadzają nam emocje oraz kiedy czujemy, że druga strona nas nie szanuje.

Jak realizować cele?

Twój pracownik nauczy się przede wszystkim jak korzystać ze swoich kompetencji na etapie ich ustalania, realizacji i weryfikacji.

Jak pracować w zmianie?

Twój pracownik nauczy się przede wszystkim jak rozmawiać o pojawiających się zmianach, jakie zadawać pytania, jak wyrażać swoje wątpliwości, aby menedżer wiedział w jaki sposób reagować i wdrażać zmiany z uwzględnieniem punktu widzenia pracowników.

JA w zespole

Twój pracownik nauczy się przede wszystkim tego jak korzystać ze swoich kompetencji w ramach pracy zespołowej wchodząc w różne role.

Kontakt

5 + 13 =

BLOG artykuły, plakaty, materiały dla menedżerów
Firmowy zawał serca – jakie firmy stwarzają najlepsze warunki, żebyś dostał w nich zawał serca, ewentualnie wylew?

Firmowy zawał serca – jakie firmy stwarzają najlepsze warunki, żebyś dostał w nich zawał serca, ewentualnie wylew?

Autor Materiały Stres wpływa na zwiększenie ciśnienia krwi. Przewlekły stres prowadzi do przewlekłego nadciśnienia. Przewlekłe nieleczone nadciśnienie oznacza śmierć. Medycznie można, to opisać tak: zadaniem małych naczynek znajdujących się w całym organizmie jest...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest