Szkolenia otwarte

online

Świadome Przywództwo – PSK z zasadami budowania zaufania i odpowiedzialności (on-line)

DATA: 26.02.2024
CENA: 500zł netto – 1 osoba
400 zł netto – za drugą osobę z firmy
300 zł netto – za trzecią osobę z firmy

 

  • Jak zwiększyć swój wpływ na organizację i lepiej korzystać z kompetencji zespołu?
  • Jak bezpiecznie zwiększać poziom samodzielności współpracowników?
  • Jak skuteczniej “motywować” pracowników do rozwoju i działania?

Po odpowiedzi i praktyczny trening ich stosowania zapraszamy na szkolenie.

Świadome Przywództwo zespołowe

Zarządzanie i kierowanie dialogiem (on-line)

DATA: 20.02.2024
CENA: 500zł netto – 1 osoba
400 zł netto – za drugą osobę z firmy
300 zł netto – za trzecią osobę z firmy

  • Jak zwiększyć jakość współpracy w zespole i firmie?
  • Jak panować nad emocjami swoimi i rozmówców?
  • Jak działać, aby ludzie chcieli angażować się w rozwiązywanie problemów?

Po odpowiedzi i praktyczny trening ich stosowania zapraszamy na szkolenie.

Pin It on Pinterest