#SWIADOMYMENEDZER

Biblioteka zrealizowanych projektów

Przeszkolonych menedżerów

Projektów o charakterze strategicznym

Przeszkolonych trenerów wewnętrznych

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

STANDARD KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH - ponad 200 projektów

CEL: głównie zwiększanie efektywności ekonomicznej poprzez rozwój kompetencji kadry kierowniczej.

BRANŻA: od Automotive do Zbrojeniowej od Artystycznej po Zdrowotną.

WIELKOŚĆ KLIENTA: od 15 os. do 100.000 (wybrana część menedżerów objęta programem).

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 1 do 100% pracowników w organizacji.

CZAS: 12-24 miesiące

POBIERZ PROGRAM

SZTUKA DECYDOWANIA

CEL: Zwiększenie i tak wysokiej efektywności i jakości podejmowanych decyzji przez kadrę zarządzającą i kierowniczą.

BRANŻA: Automotive – globalny koncern

WIELKOŚĆ KLIENTA:  550 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30 osób

CZAS: 18 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

SZTUKA BUDOWANIA ZAUFANIA

CEL: Przygotowanie kadry menedżerskiej do zmian organizacyjnych oraz integracji pomiędzy działem produkcji i handlowym, tak, aby zwiększyć rentowność zrealizowanych kontraktów.

BRANŻA: Produkcyjna

WIELKOŚĆ KLIENTA:  420 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 80 osób

CZAS: 2 miesiące

POBIERZ PROGRAM

TRENERZY WEWNĘTRZNI I KULTURA DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ

Łącznie przygotowaliśmy ponad 3100 trenerów wewnętrznych w różnych firmach.

CEL: Przygotowanie osób posiadających kluczową dla organizacji wiedzę to jej zbierania, zarządzania nią i do prowadzenia szkoleń pozwalających na realizację celów biznesowych firmy.

BRANŻA: FMCG

WIELKOŚĆ KLIENTA: 1500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 50 osób

CZAS: 9 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

AKADEMIA KONTROLERA JAKOŚCI

CEL: Przygotowanie kontrolerów jakości do roli aktywnych inicjatorów zmian w organziacji oraz do przejęcia koordynacji procesu rozwiązywania problemów.

BRANŻA: Meblarska

WIELKOŚĆ KLIENTA:  2500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 64 osoby

CZAS: 18 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

BUDOWANIE ZAUFANIA I PARTNERSTWA W PROCESIE SPRZEDAŻY

CEL: Przygotowanie handlowców i kierowników sprzedaży do działania w nowych warunkach uwzględniających COVID-19.

BRANŻA: Usługi

WIELKOŚĆ KLIENTA:  1500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 45 osób

CZAS: 18 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE

CEL: Przygotowanie kadry zarządzającej i kierowniczej wszystkich szczebli do wprowadzania zmian strategicznych w organizacji

BRANŻA: Produkcja

WIELKOŚĆ KLIENTA:  350 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 90 osób

CZAS: 16 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

CEL: Przygotowanie kadry kierowniczej i specjalistów do diagnozowania z wyprzedzeniem sytuacji konflktowych i sprawnego rozwiązywania problemów z nich wynikających.

BRANŻA: Poligrafia

WIELKOŚĆ KLIENTA:  400 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20 osób

CZAS: 1 miesiąc

POBIERZ PROGRAM

BUDOWANIE ZAUFANIA I PARTNERSTWA W PROCESIE SPRZEDAŻY

CEL: wzmocnienie kompetencji potrzebnych menedżerom i handlwocom do tworzenia systemów zarządzania zdrowiem u klientów. Wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające zbudowanie partnerkich i owocnych relacji zawodowych.

BRANŻA: Ubezpieczenia

WIELKOŚĆ KLIENTA:  500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30 osób

CZAS: 3 miesiące

POBIERZ PROGRAM

PIRAMIDA SKUTECZNEGO KIEROWANIA

CEL: zwiększenie skuteczności menedżerskiej oraz stworzenie warunków, w których to pracownicy będą samodzielnie brali odpowiedzialność za zwiększanie swojej skuteczności

BRANŻA: Wszystkie

WIELKOŚĆ KLIENTA:  od 5 osób – do globalnych koncernów

CZAS: 2-3 dni

POBIERZ PROGRAM

WZMACNIANIE ZESPOŁU PORJEKTOWEGO

CEL: zwiększenie skuteczności współpracy w ramach zespołu projektowego

BRANŻA: Produkcja, Handel, IT

WIELKOŚĆ KLIENTA:  120 – 2000 osób

CZAS: 3×1 dni

POBIERZ PROGRAM

Przykładowe materiały merytoryczne wykorzystywane podczas realizacji projektów rozwojowych.

W ciągu ostatnich 3 lat, przeszkoliliśmy dla tych organizacji ponad 1200 menedżerów.

AutoneumTDJ SPX Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec

Odpowiadamy na wszelki pytania dotyczące rozwoju menedżerów i organizacji.

14 + 7 =

Sprawdź, jak działa Standard Kompetencji Menedżerskich.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Standard może pomóc Twojej organizacji.

Pin It on Pinterest