#SWIADOMYMENEDZER

Biblioteka zrealizowanych projektów

Przeszkolonych menedżerów

Projektów o charakterze strategicznym

Przeszkolonych trenerów wewnętrznych

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Restauracja menedżerska 

Zawodowo przygotowujemy “pełnowartościowe posiłki” biznesowe dla naszych Klientów. Przeczytaj o tym, co dla nich stworzyliśmy, aby zaspokoić ich apetety na rozwój. 

Opracowujemy dla naszych gości dietę kompetencyjną, pozwalającą  osiągać jak najlepsze wyniki ekonomiczne.

Być może uznasz, że masz ochotę na degustację…

STANDARD KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH - ponad 200 projektów

CEL: głównie zwiększanie efektywności ekonomicznej poprzez rozwój kompetencji kadry kierowniczej.

BRANŻA: od Automotive do Zbrojeniowej od Artystycznej po Zdrowotną.

WIELKOŚĆ KLIENTA: od 15 os. do 100.000 (wybrana część menedżerów objęta programem).

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 1 do 100% pracowników w organizacji.

CZAS: 12-24 miesiące

POBIERZ PROGRAM

SZTUKA DECYDOWANIA

CEL: Zwiększenie i tak wysokiej efektywności i jakości podejmowanych decyzji przez kadrę zarządzającą i kierowniczą.

BRANŻA: Automotive – globalny koncern

WIELKOŚĆ KLIENTA:  550 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30 osób

CZAS: 18 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

SZTUKA BUDOWANIA ZAUFANIA

CEL: Przygotowanie kadry menedżerskiej do zmian organizacyjnych oraz integracji pomiędzy działem produkcji i handlowym, tak, aby zwiększyć rentowność zrealizowanych kontraktów.

BRANŻA: Produkcyjna

WIELKOŚĆ KLIENTA:  420 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 80 osób

CZAS: 2 miesiące

POBIERZ PROGRAM

TRENERZY WEWNĘTRZNI I KULTURA DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ

Łącznie przygotowaliśmy ponad 3100 trenerów wewnętrznych w różnych firmach.

CEL: Przygotowanie osób posiadających kluczową dla organizacji wiedzę to jej zbierania, zarządzania nią i do prowadzenia szkoleń pozwalających na realizację celów biznesowych firmy.

BRANŻA: FMCG

WIELKOŚĆ KLIENTA: 1500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 50 osób

CZAS: 9 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

AKADEMIA KONTROLERA JAKOŚCI

CEL: Przygotowanie kontrolerów jakości do roli aktywnych inicjatorów zmian w organziacji oraz do przejęcia koordynacji procesu rozwiązywania problemów.

BRANŻA: Meblarska

WIELKOŚĆ KLIENTA:  2500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 64 osoby

CZAS: 18 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

BUDOWANIE ZAUFANIA I PARTNERSTWA W PROCESIE SPRZEDAŻY

CEL: Przygotowanie handlowców i kierowników sprzedaży do działania w nowych warunkach uwzględniających COVID-19.

BRANŻA: Usługi

WIELKOŚĆ KLIENTA:  1500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 45 osób

CZAS: 18 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE

CEL: Przygotowanie kadry zarządzającej i kierowniczej wszystkich szczebli do wprowadzania zmian strategicznych w organizacji

BRANŻA: Produkcja

WIELKOŚĆ KLIENTA:  350 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 90 osób

CZAS: 16 miesięcy

POBIERZ PROGRAM

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

CEL: Przygotowanie kadry kierowniczej i specjalistów do diagnozowania z wyprzedzeniem sytuacji konflktowych i sprawnego rozwiązywania problemów z nich wynikających.

BRANŻA: Poligrafia

WIELKOŚĆ KLIENTA:  400 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20 osób

CZAS: 1 miesiąc

POBIERZ PROGRAM

BUDOWANIE ZAUFANIA I PARTNERSTWA W PROCESIE SPRZEDAŻY

CEL: wzmocnienie kompetencji potrzebnych menedżerom i handlwocom do tworzenia systemów zarządzania zdrowiem u klientów. Wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające zbudowanie partnerkich i owocnych relacji zawodowych.

BRANŻA: Ubezpieczenia

WIELKOŚĆ KLIENTA:  500 osób

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30 osób

CZAS: 3 miesiące

POBIERZ PROGRAM

PIRAMIDA SKUTECZNEGO KIEROWANIA

CEL: zwiększenie skuteczności menedżerskiej oraz stworzenie warunków, w których to pracownicy będą samodzielnie brali odpowiedzialność za zwiększanie swojej skuteczności

BRANŻA: Wszystkie

WIELKOŚĆ KLIENTA:  od 5 osób – do globalnych koncernów

CZAS: 2-3 dni

POBIERZ PROGRAM

WZMACNIANIE ZESPOŁU PORJEKTOWEGO

CEL: zwiększenie skuteczności współpracy w ramach zespołu projektowego

BRANŻA: Produkcja, Handel, IT

WIELKOŚĆ KLIENTA:  120 – 2000 osób

CZAS: 3×1 dni

POBIERZ PROGRAM

Przykładowe materiały merytoryczne wykorzystywane podczas realizacji projektów rozwojowych.

W ciągu ostatnich 3 lat, przeszkoliliśmy dla tych organizacji ponad 1200 menedżerów.

AutoneumTDJ SPX Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec

Odpowiadamy na wszelki pytania dotyczące rozwoju menedżerów i organizacji.

3 + 3 =

Sprawdź, jak działa Standard Kompetencji Menedżerskich.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Standard może pomóc Twojej organizacji.

Pin It on Pinterest