“Wdrożenie Standardu Kompetencji Menedżerskich istotnie wpłynęło na wzrost EBITDA i zmianę kultury organizacyjnej.”

Piotr Dębicki, właściciel Formika Sp. z o.o.

Standard Kompetencji Menedżerskich jako stały element przewagi konkurencyjnej?

Można sprawić, że człowiek będzie bardziej efektywny dając mu lepszą maszynę, oprogramowanie. Ale jak zbudować na tym przewagę konkurencyjną, kiedy konkurencja zrobi dokładnie to samo w przyszłym tygodniu?

Kupisz szybszy komputer? Nie ma szybszego. Kupisz szybszą wiertarkę? Nie ma szybszej. To jak możesz być bardziej konkurencyjny, żyjąc ze świadomością, że każdy, może mieć dostęp do tych samych rozwiązań? Odpowiedzią na to jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej, niemożliwej do przejęcia przez konkurencję: kultury opartej na Standardzie Kompetencji Menedżerskich.

Standard wdrożyło ponad 200 organizacji, m.in. 

AutoneumTDJ SPX Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec  

Przeszkolonych menedżerów

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Zrealizowanych projektów strategicznych

Na czym polega fenomen Standardu Kompetencji Menedżerskich w ocenie klientów?

 1. Kadra zarządzająca dostaje do ręki rozwiązania, które można przyrównać do takich urządzeń jak: USG, tomograf, rezonans magnetyczny. Ma możliwość zajrzenia w głąb organizacji, każdorazowo nie ingerując w sposób inwazyjny w jej strukturę. Informacje zebrane w ten sposób pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji.
 2. Gdy dochodzi do sytuacji nagłej zmiany roli menedżera w zespole, jego zespół potrafi przejąć odpowiedzialność za ciągłość procesów gwarantujących realizację celów biznesowych.
 3. Nawet w przypadku odejścia menedżera z organizacji, cała wiedza i narzędzia z tej inwestycji pozostają w firmie i są skutecznie wykorzystywane przez pozostałych pracowników.
 4. Pracownicy czując się właścicielami zadań i procesów, są pierwszymi, którzy sami z siebie reagują na sytuacje, mające wpływ na ich środowisko pracy.
 5. Menedżerowie wdrażając Standard, rozwijają swoich pracowników, wyrabiając u nich nawyk pozytywnego „kontrolowania” jakości zarządzania swojego przełożonego i udzielania wzajemnych informacji zwrotnych.
 6. Pracownicy w całej firmie wyrabiają w sobie nawyk i umiejętności potrzebne do odpowiedzialnego angażowania się w procesy zmian, które ich dotyczą. Potrafią sobie stworzyć środowisko pracy, w sytuacji zmiany. Mówią precyzyjnie, czego potrzebują, aby zmianę z powodzeniem przeprowadzić.
 7. Wdrożenie Standardu tworzy w organizacji kulturę, w ramach której, poprzez okazywanie zaufania, obowiązek staranności przeradza się w poczucie odpowiedzialności.

Na czym polega Standard Kompetencji Menedżerskich?

Jest to program rozwojowy skierowany do kadry kierowniczej, który umożliwia wprowadzenie naturalnych, ale jednocześnie porządkujących zasad współpracy pomiędzy kadrą kierowniczą, a pracownikami na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Dzięki temu powstaje spójny i naturalny system zarządzania, umożliwiający kadrze kierowniczej zjednoczenie wszystkich pracowników w ramach realizacji celów biznesowych.

Jak wdrażany jest Standard Kompetencji Menedżerskich?

Standard Kompetencji Menedżerskich, czyli kulturę współodpowiedzialności pomagamy wdrożyć na wiele sposobów.

 • Przedstawione poniżej moduły są ze sobą połączone w logiczną całość i wzajemnie z siebie wynikają – dzięki czemu efekt każdego kolejnego etapu jest zwielokrotniany.
 • Każdy moduł trwa od 2 do 3 dni, w zależności od celów, które mają zostać osiągnięte.
 • Proces obejmujący 6 modułów jest realizowany przez 8 – 12 miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Mając na uwadze to, że organizacje inwestują w rozwój kompetencji menedżerskich, każdy z modułów może być uzupełnieniem już funkcjonujących w Państwa organizacji systemu kompetencji.

Każdy projekt jest przygotowywany pod precyzyjnie zdefiniowane cele  klienta.

Argumenty dla których nasi klienci zdecydowali się wdrożyć Standard Kompetencji Menedżerskich

 • W wymiarze ekonomicznym, są  to realne  oszczędności.
 • W wymiarze organizacyjnym, to przejrzystość odpowiedzialności i kontrola nad procesami.
 • W wymiarze merytorycznym, to ciągłość uczenia się, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 • W wymiarze komunikacyjnym to zagwarantowanie sobie warunków współpracy i podejmowania decyzji.

Projekt opisany w szczegółach, wraz z programem –>

Wybrane korzyści z wdrożenia modułów
Standardu Kompetencji Menedżerskich

 

Świadome Przywództwo

1. Świadome Przywództwo ®.

• istnieje spójny system diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników w tym również w odniesieniu do wprowadzanych zmian
• zdefiniowane są zasady przejmowania odpowiedzialności w ramach współpracy
• są jasno określone kryteria ponoszenia odpowiedzialności
• świadomie monitoruje się potrzeby rozwojowe pracowników w wymiarze merytorycznym, organizacyjnym i komunikacyjnym

Zarządzanie i kierowanie dialogiem

2. Zarządzanie i kierowanie dialogiem.

 • pracuje się na narzędziach szybkiego rozwiązywania problemów
  z uwzględnieniem potrzeb stron
 • aktywne słuchanie jest narzędziem do pracy w warunkach podniesionych emocji
 • unika się korzystania z 12 niszczycieli komunikacyjnych
 • trudne rozmowy prowadzi się w oparciu o wzajemny szacunek.
Zarządzanie i kierowanie konfliktami

3. Zarządzanie i kierowanie konfliktami.

 • rozmowy konfliktowe nakierowane są na rozwiązywanie problemu
 • podnosi się świadomość tego, że sytuacje konfliktowe są wartościową formą rozwoju, kiedy wiemy jak rozmawiać o różnicach
 • menedżerowie umieją identyfikować rodzaje, formy konfliktów, nazywają je po imieniu i potrafią je rozwiązywać kontrolując swoje emocje i stres
 • ustalone konflikty stają się narzędziem budowania współpracy poprzez rozmowy o różnicach i ich wykorzystaniu do szukania efektywniejszych form wprowadzania zmian.
Zarządzanie i kierowanie poprzez cele

4. Zarządzanie i kierowanie poprzez cele.

 • istnieje kontrola nad zasobami wykorzystywanymi do realizacji celów
 • łączy się, w ramach realizacji celów, rozwój kompetencji pracownika z osiąganiem wyników biznowych
 • cele stają się narzędziem do utrzymywania zaangażowania pracowników
 • zarówno menedżer, jak i pracownik monitorują potrzeby w ramach realizacji celów.
 • cele przestają być romantyczne, a stają się praktyczne

Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian

5. Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian.

 • na słowo “zmiana” pracownicy reagują przez pryzmat ciekawości, a nie niepewności
 • pracownicy traktują zmiany jak integralną i naturalną część swojej pracy
 • pracownicy są partnerem  decyzyjnym w relacjach z przełożonymi, a tym samym biorą odpowiedzialność za kreowanie rzeczywistości i wprowadzanie zmian
 • decyzje menedżerskie są mocno osadzone w realiach firmy, gdyż pracownicy pokazują przełożonym jakie są inne zagrożenia i szanse, których mają oni prawo nie widzieć.
Świadome Przywództwo zespołowe

6. Przywództwo zespołowe.

 • eliminowane są dysfunkcje w ramach pracy zespołowej, wpływające na jej efektywność.
 • stworzone są warunki, aby ludzie w ramach pracy zespołowej brali odpowiedzialność za realizację celów.
 • precyzyjnie definiowane są potrzeby zespołu i zaspokajane w sposób adekwatny do realizowanych celów.
 • wymienia się stale informacjami zwrotnymi w ramach pracy zespołowej i dyskutuje się o nich.
 • zespół umie się przygotować do procesu zmiany i sprawnie przez niego przejść.

Każdy z modułów może być realizowany także osobno, jako uzupełnienie działań mających już miejsce w konkretnej organizacji. Zakres działań zawsze przygotowany jest w oparciu o aktualne potrzeby klienta i jego cele biznesowe!

Programy rozwijające Standard Kompetencji Menedżerskich

PODEJMOWANIE DECYZJI - MECHANIZMY UNIKANIA PUŁAPEK DECYZYJNYCH

Najbardziej zaawansowany program menedżerski w Polsce pozwalający kadrze kierowaniczej podejmować lepsze decyzje, wzmacniać swoją wiarygodność i w skutek tego uzyskiwać lepsze wyniki ekonomiczne.

Więcej informacji o projekcie: https://mps.net.pl/swiadome-decydowanie

SAMOPRZYWÓDZTWO - PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

Program, dzięki któremu pracownicy uczą się w jaki sposób współpraca z przełożonym powinna przebiegać, aby łączyć skuteczność osobistą z satysfakcją z pracy.

Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://mps.net.pl/samoprzywodztwo/

PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE - POZIOM 2 STANDARDU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Zestaw programów menedżerskich, które rozwijają kompetencje menedżerskie w ramach  specjalizacji.

 

Wiecej informacji o projekcie pod adresem: https://mps.net.pl/przywodztwo-strategiczne/

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Zapraszamy do kontaktu

3 + 1 =

Pin It on Pinterest