Zarządzanie talentami

Skuteczniejsi kluczowi pracownicy, którzy zostaną w Twojej firmie.

 Zarządzanie talentami
Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki pracownikom o istotnych kompetencjach.

Zarządzanie talentami

Pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój pracowników, którzy są siłą napędową organizacji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania trwałej przewagi rynkowej.

Jeśli chcesz zarządzać pracownikami o szczególnie istotnych kompetencjach w sposób strategiczny, potrzebujesz Zarządzania Talentami.

Kogo dotyczy zarządzanie talentami?

Kim jest talent?

Talentami są osoby (pracownicy, menedżerowie lub kadra zarządzająca), które z racji posiadanego potencjału lub kompetencji są szczególnie istotne dla organizacji. Może to wynikać z:

  • Wysokiego potencjału rozwojowego.
  • Bardzo wysokiej efektywności.
  • Przygotowywania do awansu.
  • Wysokich kompetencji, które nie są w pełni wykorzystywane w danym miejscu.
  • Posiadania unikalnej wiedzy.
  • Posiadania umiejętności sprawnego przekładania zdobytej wiedzy na efekty pracy.
Moduły szkoleniowe.

Relacje pomiędzy pracownikiem a przełożonym są kluczowe.

Badania pokazują, że najważniejszym czynnikiem motywującym i umożliwiającym talentom skuteczną pracę są możliwości rozwoju oraz kompetentny przełożony.

Sprawdzona w biznesie koncepcja Przywództwa 3D zakłada, że w rozwoju talentów konieczne jest zbudowanie relacji wsparcia przez cztery strony: Pracownika, Przełożonego, Dział HR oraz Trenera.

Brak którejkolwiek z tych relacji zmniejsza efektywność pracownika. Przygotowany przez nas zestaw działań doradczych i szkoleniowych podzieliliśmy na 3 części.

Diagnozowanie talentów

1. Diagnozowanie talentów.

Pierwszym krokiem do strategicznego zarządzania talentami, często pomijanym, jest ustalenie… kto jest w firmie talentem. Jest to decyzja inwestycyjna, więc musi opierać się na maksymalnie pewnych informacjach.

Pracując na licencjonowanych metodach, rozwinęliśmy ponad 2500 Talentów. Wiemy, na co należy zwrócić uwagę, i jak skutecznie ustalić, kogo powinien dotyczyć proces zarządzania talentami.

Rozwój talentów

2. Rozwój talentów.

Dobrze przeprowadzona diagnoza pozwala zaprojektować dopasowane do organizacji działania rozwojowe. Obejmują one szkolenia, coaching przywódczy, przygotowanie dedykowanych materiałów rozwojowych i cykliczne badania skuteczności rozwoju.

Wspólnie z Tobą, ustalimy, które elementy procesu przejmujemy my, a w których będziemy wspierać Twoich menedżerów, działy HR oraz samych pracowników.

Przygotowanie menedżerów do pracy z talentami

3. Przygotowanie menedżerów do pracy z talentami.

Skuteczne przełożenie pracy z talentami na efekty codziennej pracy nie uda się, jeśli w proces zarządzania talentami nie będą zaangażowani menedżerowie w Twojej firmie.

Dopiero ich wsparcie, a także udział w procesie zarządzania działu HR oraz trenerów, pozwala strategiczne pozyskiwać i utrzymywać najcenniejszych pracowników Twojej organizacji. A także znacznie zwiększyć zwrot z Twojej inwestycji w talenty.

Dla kogo są szkolenia z Zarządzania talentami?

Pozyskuj i utrzymuj pracowników o kluczowym znaczeniu dla Twojej organizacji.

Zarządzanie talentami nie polega na przeprowadzeniu kilku szkoleń. Żeby osiągnąć optymalne efekty, organizacja musi systemowo wspierać pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników na każdym swoim szczeblu.

To proces, który należy zaprojektować biorąc pod uwagę specyficzne cele firmy oraz charakter Talentów.

 

Proces zarządzania talentami i metoda jego wdrażania:

Pozyskanie – część diagnostyczna oraz narzędzia selekcyjne dla firmy.

Rozwój – pełne programy rozwojowe dla talentów i ich przełożonych.

Utrzymanie – zaangażowanie pracowników do współodpowiedzialności.

Rozstanie – procedury i wsparcie w profesjonalnym kończeniu współpracy z talentami.

Proces zarządzania talentami
Realne efekty szkoleń.

Co zyskuje Twoja firma na  zarządzaniu talentami?

Strategiczne budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o talenty.

Minimalizacja kosztów związanych z pozyskaniem nowych oraz rotacji talentów.

Większa efektywność operacyjna kluczowych pracowników.

Świadoma współodpowiedzialność talentów za biznes.

Talenty przyciągają nowe Talenty.
Większy zwrot z inwestycji w zarządzanie.
Realne efekty szkoleń.

Co zyskuje Twoja firma na zarządzaniu talentami?

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przygotowanych talentów

Firm, w których pracowaliśmy z talentami

Dlaczego my?

Rozwijamy talenty w firmach: operacyjnie i strategicznie.

Pomogliśmy rozwinąć ponad 2500 pracowników uznawanych przez firmy za talenty. W ramach studiów MBA, prowadzimy prace badawcze z zakresu zarządzania talentami.

Nasze metody opierają się na autorskich licencjonowanych materiałach które powstały na bazie najlepszego biznesowego know-how sprawdzonego przez liderów na całym świecie.

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Kiedy sięgnę pamięcią do spotkań z moimi przyjaciółmi, podczas których często wymieniamy się doświadczeniami ze szkoleń, rzeki słów wypływających z moich ust na temat naszych spotkań, świadomości jaką w nas obudziliście i osiągniętych, wymiernych korzyści, zastanawiam się czy opisanie wszystkiego w kilku słowach jest możliwe.

Tomasz Worsztynowicz

Dyrektor Logistyki, PGO S.A.

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Sprawdź, jak działają Szkolenia z Zarządzania talentami

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak szkolenia mogą pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest