Zarządzanie talentami

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przygotowanych pracowników określonych jako talentów

Firm, w których pracowaliśmy z talentami

Ośmieszone zarządzanie talentami

Gdy podczas warsztatów dla menedżerów z różnych miejsc organizacyjnych, pytamy o to czym jest zarządzanie talentami, to pierwsze odpowiedzi brzmią:

  • Grupa nagradzanych za wysokie wyniki (dostarczone nie zawsze dzięki własnym kompetencjom).
  • Wybrańcy HR-u lub menedżerów – na podstawie subiektywnych kryteriów albo  dobrych relacji z przełożonym.
  • Klub wzajemnej adoracji.
  • Hasło marketingowe działu HR – pod publiczkę rynku pracy.

SPOJRZENIE MENEDŻERA

Wielu osobom, które zetknęły się z zarządzaniem talentami, to hasło źle się kojarzy.

SPOJRZENIE PRACOWNIKA

Tymczasem 86% pracowników uważa siebie, że powinna być objęta programem zarządzania talentami.

Różne rodzaje zarządzania talentami

W przedsiębiorstwach realizuje się zarządzanie talentami na wiele sposobów – często wynikających ze standardów organizacyjnych. Zarządzanie talentami może dotyczyć:

  • High-potentials – czyli przyspieszanie rozwoju osób z wysokim potencjałem
  • High-performers – wzmacnianie osób, którzy już w tej chwili, z różnych powodów dostarczają wysokich wyników
  • Przygotowywania grupy sukcesorów
  • Rozwoju wśród pracowników kluczowych kompetencji potrzebnych w organizacji (teraz lub w przyszłości)
  • Nauki korzystania ze swoich talentów (rozumianych jako szczególne predyspozycje).

Realizujemy także projekty skierowane na realizację powyższych celów.

A co my robimy i u naszych klientów się sprawdziło?

Tworzymy warunki dla równomiernego (co nie znaczy równego) rozłożenia  odpowiedzialności w ramach współpracy pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. Dzięki temu każda ze stron, może w sposób otwarty, wyrażać wzajemne oczekiwania i rozmawiać o tym, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. To tworzy partnerstwo w ramach współpracy i praca przez zaufanie.

Diagnozowanie talentów

1. Diagnozowanie talentów.

Prowadzimy diagnozę w dwóch wymiarach:

1) PODMIOTOWO – dajemy narzędzia do tego, w jaki sposób podchodzić do diagnozowania potencjału u osób, które w firmie miałyby dołaczyć do grupy talentów.

2) PREDYSPOZYCYJNIE – pomagamy z zdefiniowaniu talentów jako predyspozycji, kluczoywch kompetencji – z wykorzystaniem testów.

Rozwój talentów

2. Rozwój talentów.

Rozwój talentów następuje w trzech wymiarach:

1) ODPOWIEDZIALNOŚĆ TALENTU – rozwijamy kompetencje i świadomość talentów w zakresie tego, w co i w jaki powinni się oni zaangażować, żeby wziąć osobistą odpowiedzialność za swój rozwój.

2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEŁOŻONEGO I ORGANIZACJI – uczymy w jaki sposób stworzyć warunki do tego, aby pracownicy skuteczniej rozwijali swoje kompetencje w potrzebnych obszarach i wciąż byli ciekawi tego, jak rozszerzać granice swojego rozwoju.

3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZA – wdrażamy to poprzez: szkolenia, coaching, webinary, gry, zadania projektowe).

Przygotowanie menedżerów do pracy z talentami

3. Przygotowanie menedżerów do pracy z talentami.

Proces przygotowania menedżerów można porównać do procesu wyłapywania talentów w sporcie i edukacji. To coś więcej niż dydaktyka, nawet na bardzo wysokim poziomie. Ktoś kto wyłapuje talenty musi wiedzieć co obserwowac, o co pytać, jak wyłapywać informacje zotoczenia, jak prowadzić rozmowę z potencjalnym talentem. Nawet wtedy, gdy trzeba go bardzo mocno wyprowadzic ze strefy komfortu. Sprawdzić jego gotowość do zmiany, czy pokorę.

W ramach przygotowania menedżerów przygotowujemy ich do tego, jak wyłapywać i pracować z talentami.

W tym przypadku garnitur musi leżeć idealnie. Wybierzemy materiał, kolor, fason, może nawet zmotywujemy do zmiany figury, ale wszystko musi iedalnie pasować. Tylko wtedy zarządzanie talentami będzie autentycznie wartościowe.

Kontakt

11 + 5 =

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Wrzutka decyzyjna

Wrzutka decyzyjna

,,Granaty,, decyzyjne zabijają współpracę i czasami ,,ludzi,, Jest różnica, kiedy duża zmienność otoczenia wymusza zmianę priorytetów decyzyjnych. A kiedy niekompetencja pomieszana z ignorancją w zarządzaniu wprowadzają chaos. I zaczyna się wrzucanie...

czytaj dalej
Udawanie współpracy

Udawanie współpracy

Skłonność do UDAWANIA współpracy - czyli do rozmywania odpowiedzialności. Jeżeli członkowie zespołu widzą w swoim środowisku zawodowym postawy, które są tolerowane, a które ewidentnie wskazują, że "firma" ma zamknięte "oczy"na pracę ludzi, którzy za...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest