Studia Podyplomowe i MBA.

Sprawdzony menedżerski know-how, który bez trudu wdrożysz w swojej organizacji.

Połączenie skuteczności i maksymalnie atrakcyjnej formy, która angażuje.

Studia Podyplomowe i MBA

Które studia, spośród setek dostępnych, wybrać dla siebie lub swoich menedżerów? Takie, które działają! Prowadzimy zajęcia na kilku kierunkach podyplomowych oraz MBA. Połączyliśmy w nich praktyczną wiedzę biznesową z maksymalnie atrakcyjną formą, która zaangażuje każdego uczestnika. Tylko tak zdobyte kompetencje można przekuć na działanie. Zwłaszcza działanie biznesowe.

Programy treningowe na studiach.

Inwestycja w naukę, która przynosi realne korzyści firmie.

Oferta studiów, które realizujemy, adresowana jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Najwięcej wiedzy przekazujemy na trzech kierunkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: podyplomowych Master of Business Training, podyplomowych Przywództwo strategiczne oraz na Executive MBA. Prowadzimy także mniejsze bloki zajęciowe z przywództwa oraz zarządzania na innych uczelniach, jak SWPS, WSUS czy WSB.

1. Studia podyplomowe "Master of Business Training".

Autorskie studia podyplomowe realizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Unikatowy program nauczania pozwala uczestnikom rozwijać jednocześnie kompetencje menedżerskie oraz trenerskie. Studia są w 100% złożone z praktycznych zadań, które przyspieszają wdrażanie nowej wiedzy do organizacji. Część zajęć realizowanych jest w profesjonalnym studio TV.

2. Studia podyplomowe "Przywództwo strategiczne".

Udokumentowany i sprawdzony biznesowo know-how, który pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną – Twoją i Twojej organizacji. Jest to w pełni praktyczny trening, dający uczestnikom rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie. To jedyne w Polsce studia dla kadry zarządzającej obejmujące Standard Kompetencji Menedżerskich.

3. Executive MBA.

100-godzinny blok treningowy w ramach Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia przeznaczone są dla najwyższej kadry zarządzającej. Przekazujemy w ich trakcie najlepszą wiedzę i praktyki z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich dla top managerów w Poznaniu.
Studia podyplomowe.

Master of Business Training.

Pierwsze w Polsce studia o takim profilu treściowym dedykowane dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Program jest autorskim połączeniem zaawansowanego treningu menedżerskiego z zaawansowanym treningiem dla trenerów. Opiera się na międzynarodowych standardach w kształceniu tych kompetencji. Pozwala uczestnikom poznać sposób, w jaki mogą świadomie zarządzać potencjałem pracowników.

Ukończenie studiów potwierdzamy trzema dyplomami:
Świadectwem ukończenia studiów.
Certyfikatem ukończenia kursu Train the Trainer potwierdzającym posiadanie umiejętności do projektowania i realizacji szkoleń, które osiągają cele biznesowe.
Certyfikatem nabycia kompetencji menedżerskich w zakresie efektywnego zarządzania.
Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje:
Szczegółowy profil osobowości Insights Discovery.
Zestaw case’ów menedżerskich z rozwiązaniami.
Narzędzia potrzebne do szybkiego wdrożenia wiedzy w organizacji.
Studia podyplomowe.

Przywództwo strategiczne.

Studia adresowane są do menedżerów średniego oraz wysokiego szczebla z dużym doświadczeniem. Pozwalają rozwinąć kompetencje potrzebne do podejmowania skuteczniejszych decyzji w swojej organizacji. Intensywność oraz wyjątkowy humor podczas zajęć pozwalają uczestnikom maksymalnie zaangażować się w program treningowy. Dzięki temu nikt nie miał dotąd najmniejszego problemu z utrwaleniem i wdrożeniem nowej wiedzy do swojej pracy zawodowej.

Realizowane moduły treningowe:
Przywództwo w biznesie.
Narzędzia skutecznego lidera.
Praca mózgu lidera.
Ryzyko strategiczne.
Case’y biznesowe.
Indywidualna ocena kompetencji wg metodologii Harrison Assessments™.
Realne efekty studiów.

Co zyskujesz na Studiach Podyplomowych i MBA?

Dostęp do najlepszego międzynarodowego know-how.
Informacja zwrotna od osób, które przeszkoliły ponad 24000 menedżerów.
Poznanie i konfrontacja doświadczeń menedżerów z innych organizacji.
Praktyczne narzędzia do pracy nad efektywnością własną, swojego zespołu i całej firmy.
Case’y i zadania, które pozwalają szybciej utrwalić nowe umiejętności.
Osobiste plany rozwoju kompetencji.
Realne efekty studiów.

Co zyskujesz na Studiach Podyplomowych i MBA?

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przeszkolonych handlowców i negocjatorów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

100% praktyczny menedżerski know-how.

Przekazujemy wiedzę z licencjonowanych programów rozwojowych sprawdzoną w pracy z ponad 30000 menedżerów, kierowników, trenerów, sprzedawców i negocjatorów. Oprócz powyżej realizowanych zajęć, mamy także możliwość przygotowania studiów podyplomowych dla konkretnej firmy. Takie rozwiązanie umożliwia bardzo precyzyjne ułożenie programu treningowego pod potrzeby Twojej firmy.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej o naszych programach Studiów Podyplomowych i MBA

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak studia mogą pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Co zabija każdą zmianę?

Firma FGK (nazwa fikcyjna), jeden z moich klientów, decyduje się na zakup swojego mniejszego konkurenta. Nie jest to wrogie przejęcie. Firma FGK złożyła propozycję i została ona przyjęta przez właściciela, który już od 5 lat przymierzał się do sprzedania biznesu. Formalności zostały dopełnione, zmiana wchodzi w życie za 3 miesiące.

czytaj dalej

Wypychanie ludzi z organizacji

Podobno człowiek, który pragnie zmiany, czuje się jak niemowlę, którego pielucha jest pełna. Moim ulubionym hasłem jest “Zmiany są nieuniknione, rozwój dobrowolny”. Częstym błędem poznawczym w procesie decyzyjnym menedżera jest założenie, że problemem w zmianie jest człowiek.

czytaj dalej

Pin It on Pinterest