Studia Podyplomowe i MBA.

Sprawdzony menedżerski know-how, który bez trudu wdrożysz w swojej organizacji.

Studia podyplomowe i MBA
Połączenie skuteczności i maksymalnie atrakcyjnej formy, która angażuje.

Studia Podyplomowe i MBA

Które studia, spośród setek dostępnych, wybrać dla siebie lub swoich menedżerów? Takie, które działają! Prowadzimy zajęcia na kilku kierunkach podyplomowych oraz MBA.

Połączyliśmy w nich praktyczną wiedzę biznesową z maksymalnie atrakcyjną formą, która zaangażuje każdego uczestnika. Tylko tak zdobyte kompetencje można przekuć na działanie. Zwłaszcza działanie biznesowe.

Programy treningowe na studiach.

Inwestycja w naukę, która przynosi realne korzyści firmie.

Oferta studiów, które realizujemy, adresowana jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Najwięcej wiedzy przekazujemy na trzech kierunkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: podyplomowych Master of Business Training, podyplomowych Przywództwo strategiczne oraz na Executive MBA. Prowadzimy także mniejsze bloki zajęciowe z przywództwa oraz zarządzania na innych uczelniach, jak SWPS, WSUS czy WSB.

Studia podyplomowe "Master of Business Training"

1. Studia podyplomowe "Master of Business Training".

Autorskie studia podyplomowe realizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Unikatowy program nauczania pozwala uczestnikom rozwijać jednocześnie kompetencje menedżerskie oraz trenerskie. Studia są w 100% złożone z praktycznych zadań, które przyspieszają wdrażanie nowej wiedzy do organizacji. Część zajęć realizowanych jest w profesjonalnym studio TV.
Studia podyplomowe "Przywództwo strategiczne"

2. Studia podyplomowe "Przywództwo strategiczne".

Udokumentowany i sprawdzony biznesowo know-how, który pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną – Twoją i Twojej organizacji. Jest to w pełni praktyczny trening, dający uczestnikom rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie. To jedyne w Polsce studia dla kadry zarządzającej obejmujące Standard Kompetencji Menedżerskich.
Executive MBA

3. Executive MBA.

100-godzinny blok treningowy w ramach Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia przeznaczone są dla najwyższej kadry zarządzającej. Przekazujemy w ich trakcie najlepszą wiedzę i praktyki z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich dla top managerów w Poznaniu.
Studia podyplomowe.

Master of Business Training.

Pierwsze w Polsce studia o takim profilu treściowym dedykowane dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Program jest autorskim połączeniem zaawansowanego treningu menedżerskiego z zaawansowanym treningiem dla trenerów.

Opiera się na międzynarodowych standardach w kształceniu tych kompetencji. Pozwala uczestnikom poznać sposób, w jaki mogą świadomie zarządzać potencjałem pracowników.

Ukończenie studiów potwierdzamy trzema dyplomami:
Świadectwem ukończenia studiów.
Certyfikatem ukończenia kursu Train the Trainer potwierdzającym posiadanie umiejętności do projektowania i realizacji szkoleń, które osiągają cele biznesowe.
Certyfikatem nabycia kompetencji menedżerskich w zakresie efektywnego zarządzania.
Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje:
Szczegółowy profil osobowości Insights Discovery.
Zestaw case’ów menedżerskich z rozwiązaniami.
Narzędzia potrzebne do szybkiego wdrożenia wiedzy w organizacji.
Studia podyplomowe.

Przywództwo strategiczne.

Studia adresowane są do menedżerów średniego oraz wysokiego szczebla z dużym doświadczeniem. Pozwalają rozwinąć kompetencje potrzebne do podejmowania skuteczniejszych decyzji w swojej organizacji.

Intensywność oraz wyjątkowy humor podczas zajęć pozwalają uczestnikom maksymalnie zaangażować się w program treningowy. Dzięki temu nikt nie miał dotąd najmniejszego problemu z utrwaleniem i wdrożeniem nowej wiedzy do swojej pracy zawodowej.

Realizowane moduły treningowe:
Przywództwo w biznesie.
Narzędzia skutecznego lidera.
Praca mózgu lidera.
Ryzyko strategiczne.
Case’y biznesowe.
Indywidualna ocena kompetencji wg metodologii Harrison Assessments™.
Studia Master of Business Administration.

Executive MBA.

Program obejmujący 560 godzin dydaktycznych koncentruje się na czterech kluczowych filarach zarządzania biznesowego. Kierowany jest dla kadry kierowniczej, menedżerów międzynarodowych korporacji czy właścicieli film.

EMBA to wyjątkowy zestaw kompetencji menedżerskich potrzebnych do skutecznego działania na poziomie biznesu międzynarodowego.

Obecność takich licencji czy certyfikatów jak EY Academy of Business, Harvard Business School czy Standardu Kompetencji Menedżerskich MPS jest jasnym dowodem jakości merytorycznej programu studiów.

Cztery filary programu MBA:

Podstawy biznesu

Kluczowe aspekty zarządzania

Rozwój kompetencji menedżerskich

Projekty i innowacje

Ukończenie studiów potwierdzamy trzema dokumentami:

Dyplomem ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dyplom Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business.

Certyfikatem Standardu Kompetencji Menedżerskich.

Realne efekty studiów.

Co zyskujesz na Studiach Podyplomowych i MBA?

Dostęp do najlepszego międzynarodowego know-how.
Informacja zwrotna od osób, które przeszkoliły ponad 24000 menedżerów.
Poznanie i konfrontacja doświadczeń menedżerów z innych organizacji.
Praktyczne narzędzia do pracy nad efektywnością własną, swojego zespołu i całej firmy.
Case’y i zadania, które pozwalają szybciej utrwalić nowe umiejętności.
Osobiste plany rozwoju kompetencji.
Realne efekty studiów.

Co zyskujesz na Studiach Podyplomowych i MBA?

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przeszkolonych handlowców i negocjatorów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

100% praktyczny menedżerski know-how.

Przekazujemy wiedzę z licencjonowanych programów rozwojowych sprawdzoną w pracy z ponad 30000 menedżerów, kierowników, trenerów, sprzedawców i negocjatorów.

Oprócz powyżej realizowanych zajęć, mamy także możliwość przygotowania studiów podyplomowych dla konkretnej firmy. Takie rozwiązanie umożliwia bardzo precyzyjne ułożenie programu treningowego pod potrzeby Twojej firmy.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej o naszych programach Studiów Podyplomowych i MBA

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak studia mogą pomóc Twojej organizacji.

Pin It on Pinterest