Szkolenie otwarte

Piramida Skutecznego Kierowania czyli jak zbudować kulturę przywództwa i odpowiedzialności w zespole

Trening menedżerski – dla osób, które chcą, aby  członkowie zespołów przejmowali więcej odpowiedzialności za realizację celów biznesowych, korzystanie ze swoich  kompetencji i za ciągłe doskonalenie.

16-17.01.2020   |   POZNAŃ

Cena 990zł netto / 2 dni

Dlaczego ten model wybrało już ponad 12.500 menedżerów?

Dlatego, że daje ono konkretne narzędzia, sprawdzone w organizacjach na całym świecie i implementowanych do polskiej rzeczywistości biznesowej.

Pokazujemy co konkretnie mogą zrobić menedżerowie, aby pracownicy i współpracownicy byli dla nich partnerami do realizacji zadań.

Wszystkie organizacje chcą mieć zaangażowanych pracowników- ale aby to osiągnąć nie trzeba ich motywować! Co więcej badania pokazują, że motywowanie ludzi i chwalenie ich przyczynia się czasem do spadku zaangażowania.

Zachowanie człowieka podlega naturalnym regułom i schematom. Szkolenie wykorzystuje je w metodzie opartej na psychologicznej koncepcji 6-etapowego modelu rozwoju, która całkowicie porządkuje system kierowania zespołem. Model wypracowany został podczas naszej współpracy z BMW, a dzisiaj licencję na jego realizację sprzedajemy do 42 krajów.

Jakie zagrożenia eliminuje szkolenie?

 • Unikanie odpowiedzialności.
 • Brak inicjatywy.
 • Nieuzasadnione oczekiwania wobec przełożonego.
 • Brak zaufania i nadmierną kontrolę.
 • Niewywiązywanie się przez pracowników ze zobowiązań
 • Brak dzielenia się wiedzą przez pracowników.

Cel szkolenia?

Uczestnicy potrafią tworzyć kulturę autoodpowiedzialności wśród swoich pracowników, tak, aby jednocześnie podnosić ich efektywność i zaangażowanie.

Program szkolenia:

Program wyposaża uczestników w umiejętności, a następnie intensywnie pozwala przetrenować prowadzenie rozmów z pracownikami na różnych etapach ich zaangażowania w zmianę.

Moduł 1 - Kierowanie z uwzględnieniem perspektywy czasu i zmian w organizacji

 • Kierowanie jako świadomość decyzyjna
 • Założenia do wpływania za zachowania innych ludzi
 • Definiowanie osobistej odpowiedzialności w roli osoby odpowiadającej za ludzi
 • „Najlepsze” zachowania menedżerskich, których nie ma
 • Model zarządzania w oparciu o koncepcję 45/15

Moduł 2 - Świadome Przywództwo – Piramida Skutecznego Kierowania

 • Zasady diagnozy potrzeb rozwoju pracownika
 • Co wpływa na świadome kierowanie w twojej firmie
 • Elementy składowe konieczne do świadomego rozwoju człowieka na płaszczyźnie zawodowej
 • Zasady definiowania potrzeb rozwojowych pracownika
 • Trening rozwijający umiejętności praktycznego definiowania kompetencji i zaangażowania pracownika do zadania
 • Omówienie zasad odpowiedzialności w relacjach przełożony – pracownik

Moduł 3 -Świadome kierowanie w procesie rozwoju pracownika

 • Co wpływa na skuteczność pracy menedżera w ramach budowy środowiska gdzie pracownik czuje się bezpiecznie
 • 6 elementów świadomego wpływania na drugiego człowieka
 • Przewidywalne zachowania procesie kierowania – co się pod nimi konkretnie znajduje
 • Jak w praktyce stosować PSK
 • Jak uzgadniać zasady współpracy w procesie przejmowania odpowiedzialności
 • Jak stworzyć środowisko pracy, gdzie feedback jest świadomym instrumentem w wspierającym rozwój obu stron
 • Jak przygotować profesjonalny plan rozwoju kompetencji pracownika
 • Jak analizować swoje preferowane zachowania i jak unikać zachowań wymagających większego wysiłku od nas samych

Co zyskasz poprzez udział w szkoleniu?

Umiejętności operacyjne:

Strukturyzować proces przekazywania zadań – dla zwiększenia poziomu ich zrozumienia.
Przygotowywać się do rozmowy na temat przejęcia przez pracownika odpowiedzialności.
Rozpoznawać sygnały spadającego zaangażowania i umiejętnie na nie reagować.
Diagnozować kompetencje pracownika i ustalać rodzaj potrzebnego wsparcia.
Ustalać i usuwać przyczyny zahamowania pracowników w realizacji zadania.
Ustalać zakres koniecznej kontroli – aby pracownik jak najszybciej osiągnął samodzielność.
Przygotowywać plan rozwoju swoich kompetencji i rozmawiać o nim z przełożonym

Narzędzia menedżerskie:

110 stron podręcznika menedżerskiego.

Licencjonowany test efektywności menedżerskiej – z wnioskami

Perspektywiczny Plan Rozwoju Pracowników

Ściągi merytoryczne

Plakat służący rozwojowi zespołu

Instrukcje wdrożenia wiedzy.

Co wyróżnia to szkolenie – w praktyce?

To, ze tysiące menedżerów korzystają z niego każdego dnia!

Twórcy najlepszych systemów produktywności już dawno zauważyli, że kluczem do sukcesu nie jest walka z samym sobą. Kluczem jest poznanie naturalnych schematów działania w danej sytuacji i wykorzystanie ich na naszą korzyść.

Wiemy też, że każda firma działa nieco inaczej. Dlatego w trakcie szkolenia KAŻDY uczestnik dostaje osobistą informację zwrotną, która pomaga w szybkim wdrożeniu nowej wiedzy dokładnie w jego sytuacji i do swojego zespołu.

Nie wracasz do pracy z listą lektur do przerobienia, lecz listą kontrolną zadań do zrobienia.

Kwintesencją szkolenia jest nie samo szkolenie, tylko to, co zrobicie z wiedzą. Dla nas to kluczowy element pracy z uczestnikami szkolenia– ponieważ wtedy widzą oni efekty.

Wiemy z doświadczenia, że 1h spędza się na pracy z lektorem języka obcego, a 3h na pracy własnej – i wtedy są efekty i postępy.

Jeżeli zdecydujesz się przyjść na szkolenie albo na wysłania swojego pracownika/pracowników, to gwarantujemy, że każdy kto będzie miał ochotę otrzyma zadania do przećwiczenia, a po ich realizacji otrzyma od trenera feedback.

 WAŻNE
Każdego menedżera, lub indywidualnego uczestnika szkolenia zapraszamy, jeśli czuje taką potrzebę, do bezpośredniej rozmowy z trenerem, aby mógł mu przekazać swoje indywidualne oczekiwania i potrzeby.

Z doświadczenia wiemy, że takie podejście pozwala menedżerowi, który wysyła swoich pracowników, świadomie korzystać ze zdobytej na szkoleniu wiedzy. Pozwala mu także na uzyskanie dodatkowych informacji od trenera po szkoleniu – o tym w jaki sposób można wpływać na dalszy rozwój pracownika i samego menedżera.

Dajemy Ci gwarancję, że jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś w tym programie, to po szkoleniu, będziesz wiedział, co i jak możesz konkretnie zrobić, aby efektywniej budować współpracę ze swoimi pracownikami i przełożonymi.

Prowadzący szkolenie
dr Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich. Szkolił menedżerów m.in. z takich organizacji jak: KGHM, GKN Driveline, Cargotec, PGO, BBraun Avitum, IKEA, Newag, Specma, Eurobank, Pozbruk, Nordzucker, czy Intermarche.

Uczestnicy cenią  dr Juliana Dąbrowskiego za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą
Piramida Skutecznego Kierowania ®

Chcesz zobaczyć jak zarządzają swoimi zespołami najlepsi menedżerowie na świecie i… dołączyć do nich?

Termin 16-17.01.2020

POZNAŃ

Cena: 990 zł netto

* lub 890 zł za osobę przy zgłoszeniu minimum 3 osób.

Pin It on Pinterest