Szkolenie otwarte

Piramida Skutecznego Kierowania czyli jak zbudować kulturę przywództwa i odpowiedzialności w zespole

Trening menedżerski – dla osób, które chcą, aby  członkowie zespołów przejmowali więcej odpowiedzialności za realizację celów biznesowych, korzystanie ze swoich  kompetencji i za ciągłe doskonalenie.

6-7.05.2019   |   POZNAŃ

Cena 990zł netto / 2 dni

Dlaczego ten model wybrało już ponad 12.000 menedżerów?

Dlatego, że daje ono konkretne narzędzia, sprawdzone w organizacjach na całym świecie i implementowanych do polskiej rzeczywistości biznesowej.

Pokazujemy co konkretnie mogą zrobić menedżerowie, aby pracownicy i współpracownicy byli dla nich partnerami do realizacji zadań.

Wszystkie organizacje chcą mieć zaangażowanych pracowników- ale aby to osiągnąć nie trzeba ich motywować! Co więcej badania pokazują, że motywowanie ludzi i chwalenie ich przyczynia się czasem do spadku zaangażowania.

Zachowanie człowieka podlega naturalnym regułom i schematom. Szkolenie wykorzystuje je w metodzie opartej na psychologicznej koncepcji 6-etapowego modelu rozwoju, która całkowicie porządkuje system kierowania zespołem. Model wypracowany został podczas naszej współpracy z BMW, a dzisiaj licencję na jego realizację sprzedajemy do 42 krajów.

Jakie zagrożenia eliminuje szkolenie?

 • Unikanie odpowiedzialności.
 • Brak inicjatywy.
 • Nieuzasadnione oczekiwania wobec przełożonego.
 • Brak zaufania i nadmierną kontrolę.
 • Niewywiązywanie się przez pracowników ze zobowiązań
 • Brak dzielenia się wiedzą przez pracowników.

Cel szkolenia?

Uczestnicy potrafią tworzyć kulturę autoodpowiedzialności wśród swoich pracowników, tak, aby jednocześnie podnosić ich efektywność i zaangażowanie.

Program szkolenia:

Program wyposaża uczestników w umiejętności, a następnie intensywnie pozwala przetrenować prowadzenie rozmów z pracownikami na różnych etapach ich zaangażowania w zmianę.

Moduł 1 - Rola kadry kierowniczej

 • Jaką odpowiedzialność musi ponosić każdy menedżer w kontekście celów biznesowych i pracowników
 • Model latarni morskiej – co widzi menedżer podejmując decyzje, a czego nie widzi i też podejmuje decyzje
 • Co jest podstawą zaufania do kompetencji menedżerskich
 • Model 45/15 – na czy polega rozproszenie odpowiedzialności
 • Co sprawia, że menedżer jest przewidywalny w swoich postawach i decyzjach.
 • Zmiany są nieuniknione – rozwój dobrowolny – dlaczego.

Moduł 2 - Jak świadomie rozwijać pracowników poprzez kompetencje i zaangażowanie

 • Definicja kompetencji i zaangażowania i ich wpływ na biznes
 • Zasady naturalnego rozwoju pracownika
 • Badanie wysiłkowe w zakresie osobistych preferencji w zakresie świadomego wpływania na zachowanie pracownika – analiza preferowanych zachowań
 • Jak działa model świadomego przywództwa – piramida skutecznego kierowania
 • Jakie zachowania uruchamiają odpowiedzialność, a co ją hamuje
 • Na czym polega naturalna motywacja i jak w praktyce ją stymulować
 • Diagnozowanie potrzeb rozwoju pracownika do zadania / celu i właściwe dobieranie osobistych zachowań w celu spersonalizowanego procesu kierowania
 • Jak odbiera się chęć do rozwoju i wypycha pracownika z organizacji.

Moduł 3 -Wdrażamy przywództwo w praktyce.

 • Trening w zakresie diagnozowania kompetencji i angażowania pracownika z przygotowanym zakresem działań wspierających rozwój pracownika 
 • Trening pozwalający na zrozumienie znaczenia, jakie konsekwencje niesie za sobą brak warsztatu menedżerskiego w zakresie przekazywania odpowiedzialności w ramach współpracy
 • Trening, który uczy jak praktycznie budować zaufanie, które wynika z przewidywalności menedżera i jego identyfikowalnych standardów zarządzania
 • Analiza osobistego stylu wyboru zachowania w różnych sytuacjach decyzyjnych dotyczących współpracy z pracownikiem i próba wyciągnięcia wniosków jak pracować nad swoim osobistym warsztatem menedżerskim
 • Przygotowanie profesjonalnego planu rozwoju pracownika z podziałem na odpowiedzialność merytoryczną, organizacyjną i komunikacyjną.
 • Pełna diagnoza menedżerska w ramach symulacji biznesowej i opracowanie efektywnego planu działań zmierzających do podejmowania zachowań, których celem jest przejmowanie świadomej odpowiedzialności za zmiany w procesie zarządzania i zachowań menedżera i pracowania.

Co zyskasz poprzez udział w szkoleniu?

Umiejętności operacyjne:

Strukturyzować proces przekazywania zadań – dla zwiększenia poziomu ich zrozumienia.
Przygotowywać się do rozmowy na temat przejęcia przez pracownika odpowiedzialności.
Rozpoznawać sygnały spadającego zaangażowania i umiejętnie na nie reagować.
Diagnozować kompetencje pracownika i ustalać rodzaj potrzebnego wsparcia.
Ustalać i usuwać przyczyny zahamowania pracowników w realizacji zadania.
Ustalać zakres koniecznej kontroli – aby pracownik jak najszybciej osiągnął samodzielność.
Przygotowywać plan rozwoju swoich kompetencji i rozmawiać o nim z przełożonym

Narzędzia menedżerskie:

110 stron podręcznika menedżerskiego.

Licencjonowany test efektywności menedżerskiej – z wnioskami

Perspektywiczny Plan Rozwoju Pracowników

Ściągi merytoryczne

Plakat służący rozwojowi zespołu

Instrukcje wdrożenia wiedzy.

Co wyróżnia to szkolenie – w praktyce?

To, ze tysiące menedżerów korzystają z niego każdego dnia!

Twórcy najlepszych systemów produktywności już dawno zauważyli, że kluczem do sukcesu nie jest walka z samym sobą. Kluczem jest poznanie naturalnych schematów działania w danej sytuacji i wykorzystanie ich na naszą korzyść.

Wiemy też, że każda firma działa nieco inaczej. Dlatego w trakcie szkolenia KAŻDY uczestnik dostaje osobistą informację zwrotną, która pomaga w szybkim wdrożeniu nowej wiedzy dokładnie w jego sytuacji i do swojego zespołu.

Nie wracasz do pracy z listą lektur do przerobienia, lecz listą kontrolną zadań do zrobienia.

Kwintesencją szkolenia jest nie samo szkolenie, tylko to, co zrobicie z wiedzą. Dla nas to kluczowy element pracy z uczestnikami szkolenia– ponieważ wtedy widzą oni efekty.

Wiemy z doświadczenia, że 1h spędza się na pracy z lektorem języka obcego, a 3h na pracy własnej – i wtedy są efekty i postępy.

Jeżeli zdecydujesz się przyjść na szkolenie albo na wysłania swojego pracownika/pracowników, to gwarantujemy, że każdy kto będzie miał ochotę otrzyma zadania do przećwiczenia, a po ich realizacji otrzyma od trenera feedback.

 WAŻNE
Każdego menedżera, lub indywidualnego uczestnika szkolenia zapraszamy, jeśli czuje taką potrzebę, do bezpośredniej rozmowy z trenerem, aby mógł mu przekazać swoje indywidualne oczekiwania i potrzeby.

Z doświadczenia wiemy, że takie podejście pozwala menedżerowi, który wysyła swoich pracowników, świadomie korzystać ze zdobytej na szkoleniu wiedzy. Pozwala mu także na uzyskanie dodatkowych informacji od trenera po szkoleniu – o tym w jaki sposób można wpływać na dalszy rozwój pracownika i samego menedżera.

Dajemy Ci gwarancję, że jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś w tym programie, to po szkoleniu, będziesz wiedział, co i jak możesz konkretnie zrobić, aby efektywniej budować współpracę ze swoimi pracownikami i przełożonymi.

Prowadzący szkolenie
dr Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich. Szkolił menedżerów m.in. z takich organizacji jak: KGHM, GKN Driveline, Cargotec, PGO, BBraun Avitum, IKEA, Newag, Specma, Eurobank, Pozbruk, Nordzucker, czy Intermarche.

Uczestnicy cenią  dr Juliana Dąbrowskiego za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą
Piramida Skutecznego Kierowania ®

Chcesz zobaczyć jak zarządzają swoimi zespołami najlepsi menedżerowie na świecie i… dołączyć do nich?

Termin 6-7.05.2019

POZNAŃ

Cena: 990 zł netto

* lub 890 zł za osobę przy zgłoszeniu minimum 3 osób.

Pin It on Pinterest