Coaching menedżerski

Standard Kompetencji Menedżerskich

Kto korzysta?

Są dwie podstawowe grupy klientów, które korzystają z naszej oferty coachingu:

1) Firmy, które chcą zapewnic swoim menedżerom możliwość indywidualnego przyspieszenia ich rozwoju w kontekście zadań i celów.

2) Sami menedżerowie, którzy zgłaszają się do nas, aby zwiększać swoją skuteczność zarządczą.

Dlaczego klienci nas wybierają?

Ponieważ:

  • posiadamy praktyczne doświadczenie w zarządzaniu.
  • prowadziliśmy coaching indywidualny dla ponad 1500 menedżerów, a grupowy dla kolejnego 1000.
  • oprócz zadawania pytań, dajemy gdy trzeba też odpowiedzi.
  • bierzemy odpowiedzialność za skuteczność przekazanej treści.
  • identyfikujemy kluczowe przyczyny hamujące skuteczność menedżerską i pomagamy je usunąć.
  • 46 zarządów korzysta z naszego wsparcia jako stałych doradców ds. efektywności menedżerskiej.
  • prowadzimy coaching dla właścicieli firm, którzy twierdzą, ze zarabiają na współpracy coachingowej z nami.
  • menedżerowie nas lubią – ot tak, jako ludzi.

Specyfika coachingu przywódczego

Gdy sportowiec idzie na trening indywidualny z trenerem sportowym, to oczekuje, że dowie się, co i jak ma robić, aby zostać olimpijczykiem. On nie chce aby ktoś go motywował, tylko aby potraktował go jako partnera do osiągania sukcesów zawodowych.

Tym się zajmujemy w ramach coachingu przywódczego.

Coaching przywódczy jest formą doskonalącą menedżera, podczas której, realizowany jest zawsze określony cel spotkania.

Coach nie tylko bazuje na potencjale uczestnika, ale co jest kluczową wartością, dzieli się swoim doświadczeniem i rozwija potrzebne kompetencje. Dzięki temu uczestnik może w bezpiecznych dla siebie warunkach przygotowywać się do wprowadzania zmian w swojej pracy i w swoim otoczeniu.

Abonament coachingowy

Większość projektów coachingowych realizujemy w formacie “abonamentu coachingowego” Klient wykupuje abonament określonej liczby godzin coachingowych, które realizujemy w wersji online/telefonicznej/stacjonarnej. Może połączyć to z konkretnym programem rozwojowym lub też wykorzystać jako mechanizm wsparcia do wykorzystania w potrzebnej chwili.

Czas odbywanych sesji dostosowujemy do możliwości i potrzeb uczestnika. Bywa, że spotkania realizujemy w trakcie godzin pracy, aczasem dzwonią do nas uczestnicy przemieszczając się  lub po skończonej pracy. To tak jak usługa konsultacji prawniczej – czasem korzystamy z niej na bieżąco w umówionych terminach, a czasem jest potrzeba szybkiej konsultacji przed/po podjęciu decyzji.

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści, zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej, jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Jeśli szukasz sposobu na indywidualną pracę z menedżerami

Podzielimy się naszym 22 letnim doświadczeniem.

Pin It on Pinterest