Szkolenie otwarte

Piramida Skutecznego Kierowania czyli jak stworzyć warunki, w których pracownicy samodzielnie zwiększają swoją efektywność?

6.04.2021
8:00 – 15:00

Cena 600zł netto

13.000 menedżerów korzysta z tej metody zarządzania na co dzień. Dlaczego?

Gdyż ta metoda daje odpowiedź na odwieczny dylemat menedżera jak efektywnie łączyć wykonywanie funkcji kierowniczej nastawionej na realizację celów biznesowych z rozwojem kompetencji i odpowiedzialności pracowników.

Uczestnicy tego szkolenia nauczyli się jak łapać równowagę pomiędzy tymi dwoma elementami. Czyli jak: “być rodzicem, który utrzymuje rodzinę i ma jednocześnie czas na rozwijanie relacji”.

Często słyszymy od menedżerów przed tym szkoleniem, że chcieliby mieć więcej czasu i czują ogromną potrzebę angażowania się w pracę z ludźmi. Potrzebują natomiast rozwiązań, które są sprawdzone i bezpieczne, które w momencie skorygowania sposobu pracy menedżera nie skompromitują go i nie sprawią, że straci wypracowane do tej pory relacje.

Cel szkolenia?

Przygotowanie menedżera do tego, aby w tworzył warunki, w których pracownicy czerpią satysfakcję ze wzrostu swojej efektywności i z rozwoju kompetencji, a dzięki temu przejmują pełną odpowiedzialnść za realizację celów biznesowych i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej firmy.

Program szkolenia:

Opisany poniżej program realizowany jest w myśl zasady 80% trenujemy, 20% mówimy.

Moduł 1 - Rola kadry kierowaniczej

 • Jaką odpowiedzialność musi ponosić każdy menedżer w kontekście celów biznesowych i pracowników
 • Model latarni morskiej – co widzi menedżer podejmując decyzje, a w jakich sytuacjach musi być świadomy że nie widzi i też podejmuje decyzje
 • Co musi być bazą zaufania do kompetencji menedżerskich ze strony pracowników
 • Model 45/15 – opisujący w jakich sytuacjach menedżer podejmuje błędne decyzje współpracując z ludźmi, myśląc, że są dobre
 • Co decyduje o tym, że menedżer jest przewidywalny w swoich postawach i decyzjach oraz jakie korzyści z tego płyną?
 • Zmiany są nieuniknione, rozwój dobrowolny, czyli o negatywnych konsekwencjach biznesowych zaniedbania tej zasady

Moduł 2 - Jak świadomie rozwijać pracowników poprzez wzrost kompetencji i zaangażowania?

 • Jak rozumieć kompetencje i zaangażowanie, a miały one wpływ na biznes?
 • W jakich warunkach uruchamia się naturalny rozwój pracownika i jego motywacja do przejmowania odpowiedzialności?
 • Przedstawienie i omówienie zasad działania modelu Świadomego Przywództwa
 • Jak definiować w trakcie rozwoju pracownika jego silne strony, które uruchamia naturalną motywację do brania odpowiedzialności za swój rozwój
 • Czego potrzebuje pracownik w trakcie rozwoju do zadania, aby potrafił je wykonać od początku do końca samodzielnie?
 • Praktyczny trening w zakresie umiejętności diagnozowania kompetencji i zaangażowania pracownika do zadania.
 • Przygotowanie planu rozwoju pracownika na każdym etapie rozwoju współpracy – umożliwiający mu robienie postępów

Moduł 3 -Stosowanie różnych stylów kierowania w praktyce menedżerskiej

 • Omówienie zasad stosowania stylów kierowania i różnic pomiędzy nimi w zakresie świadomego wpływania na pracownika
 • Łączenie etapów rozwoju pracownika z właściwym stylem kierowania
 • Jak odbiera się chęć do rozwoju i wypycha pracownika z organizacji.
 • Jakie konsekwencje ponoszą menedżer i pracownik w momencie niedopasowania stylu kierowania do etapów rozwoju.
 • Omówienie wyników Analizy Stylów Kierowania wraz z opracowaniem działań w zakresie osobistego rozwoju kompetencji menedżerskich.
 • Praktyczny trening budowania zaufania w relacji pracownik – przełożony

Co zyskasz w ramach szkolenia?

Korzyści dla Ciebie jako dla menedżera:

Przekonasz się, dlaczego pracownicy w niektórych sytuacjach są lub mogą być nieefektywni i co zrobić aby to zmienić.

Będziesz wiedział jak efektywniej zarządzać organizacją swojej pracy, angażując się tylko w te działania, które tego wymagają.

Uświadomisz sobie swoje nawyki, które ograniczają Twój własny rozwój, a także możliwości podnoszenia efektywności Twoich pracowników.

Dowiesz się jak sprwadzić, w jakich sytuacjach w ramach współpracy zaciągasz pracownikom hamulec.

Będziesz wiedział w jaki sposób ustalać i monitorować potrzebne zasoby do wykonania zadania przez pracownika.

Dowiesz się, co możesz zrobić, aby pracownik jak najszybciej osiągnął pełną samodzielność i pozostawał w tym stanie, przy zmieniających się warunkach.

Narzędzia menedżerskie:

80 stron podręcznika menedżerskiego.

Licencjonowany test efektywności menedżerskiej – z wnioskami

Perspektywiczny Plan Rozwoju Pracowników

Ściągi merytoryczne

Plakat służący rozwojowi zespołu

Instrukcje wdrożenia wiedzy.

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

W ciągu ostatnich 3 lat, przeszkoliliśmy z tego tematu ponad 1200 menedżerów, m.in. dla poniższych Klientów.

AutoneumTDJ SPX Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec

Prowadzący szkolenie
Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3500 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich. Szkolił menedżerów m.in. z takich organizacji jak: KGHM, Samsung, GKN Driveline, Cargotec, PGO, BBraun Avitum, IKEA, Newag, Specma, Eurobank, Pozbruk, Nordzucker, czy Intermarche.

Uczestnicy cenią  go za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą
Piramida Skutecznego Kierowania ®


16.04.2021

Cena: 600 zł netto

Pin It on Pinterest