Zarządzanie i kierowanie dialogiem w zespole.

 

Monolog redukuje Twój świat. Dialog go powiększa.

18-19.08.2020
POZNAŃ

Cena netto: 990zł / 2 dni

To szkolenie uczy jak w praktyce zarządzać i kierować dialogiem.

Dlaczego to szkolenie wybrało już ponad 6.000 menedżerów?

Dlatego, że menedżerom płaci się za podejmowanie decyzji. Dobre decyzje podejmuje się w oparciu o wiarygodne informacje i korzystanie z kompetencji współpracowników, a spoosbem, które pozwala na uzyskanie do nich dostępu jest właśnie dialog.

Trening koncentruje się na tym, w jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby opierały się na zaangażowaniu i współodpowiedzialności. Dzięki temu osoby, z którymi prowadzisz rozmowy będą chciały udzielać informacji i rozwiązywać problemy w sposób, który umożliwi i Tobie osiąganie lepszych wyników.

Cel szkolenia:

Rozwój kompetencji pozwalających wpływać  na zachowania i reakcje rozmówców, tak, aby zbudować chęć do współpracy  – a dzięki temu zyskać dostęp do wiedzy umożliwiającej podejmowanie trafniejszych decyzji menedżerskich.

Program szkolenia:

Szkoląc 6.000 kierowników opracowaliśmy logicznie wynikający z siebie program.

Moduł 1 - Warunki prowadzenia efektywnych rozmów

 • Jakie są różnice pomiędzy komunikacją i dialogiem oraz w jaki sposób wpływają one na współpracę?
 • Jak świadomie przy realizacji zadań budować Obszar Swobodnej Komunikacji, mający wpływ na efektywność?
 • Jakie znaczenie ma korzystanie z osobistej hierarchii wartości na płaszczyźnie zawodowej?
 • Jakie są obowiązki osoby, która kieruje w danym momencie rozmową?
 • Jakie jest znaczenie poczucia osobistej wartości jako fundamentu skutecznej komunikacji i współpracy?

Moduł 3 - Komunikacja w sytuacjach trudnych

 • Jakie ma do dyspozycji menedżer metody przekonywania i argumentowania w sytuacjach trudnych?
 • W jaki sposób przedstawiać stanowczo swoje stanowisko, zachęcając drugą stronę do refleksji?
 • Jak reagować swoich komunikatem, gdy jest się atakowanym?
 • Jakie istnieją metody zachęcania rozmówcy do zmiany swojego zachowania?
 • Jak stosować Komunikat KoS – zapraszając pracownika do przejęcia odpowiedzialności za swoje działania?

Moduł 2 - Emocje oraz ich wpływ na jakość współpracy

 • Jak rozpoznawać podstawowe emocje?
 • Jak unikać niszczycieli komunikacyjnych, którzy blokują współpracę?
 • Jakie jego zachowania mogą mu utrudniać prowadzenie skutecznego dialogu?
 • Jak korzystać z naturalnych metod aktywnego słuchania?
 • Jak reagować w ramach współpracy gdy pojawiają się silne emocje?

Moduł 4 - Jak efektywnie rozwiązywać problemy w ramach współpracy

 • Jak w praktyce zastosować Proces Rozwiązywania Problemów?
 • Co zrobić, aby zachęcić do precyzyjnego definiowania zagadnień, które chcemy przedyskutować?
 • Jak powinien przebiegać proces definiowania problemów z zaangażowaniem pozostałych osób?
 • W jaki sposób uzyskać odpowiedź na pytanie: “Na czym dokładnie polega problem?”
 • Jak przejąć pokierowanie procesem rozwiązania problemu w sytuacji zmiany?

Co zyskasz poprzez udział w szkoleniu i wdrożenie wiedzy?

Korzyści dla Ciebie jako dla menedżera:

Dowiesz się, jak zwiększać Obszar Swobodonej Komunikacji z osobami z którymi współpracujesz

Zwiększysz skuteczność swojego oddziaływania na współpracowników

Spotkania prowadzone przez Ciebie zwiększą skuteczność osiąganych celów

Dowiesz się jak prowadzić rozmowę, aby pracownicy chcieli się zmieniać otrzymując od Ciebie informacje zwrotne

Będziesz wiedział, jak stworzyć w zespole warunki do otwartej dyskusji z poszanowaniem hierarchii wartości i potrzeb wszystkich – a dzięki temu uzyskać ich zaangażowanie

Nauczysz się co monitorować w zakresie komunikacji, aby otrzymywać szczere i wartościowe informacje zwrotne podnoszące Twoją skuteczność

Otrzymujesz na własność:

80 stron podręcznika menedżerskiego.

Instrukcję wdrożenia wiedzy – przykłady

Zestaw zadań do wykonania po szkoleniu – gwarantujących monitorowanie własnych postępów

Ściągi merytoryczne które wspierają menedżera w dzieleniu się wiedzą ze szkolenia

Plakat merytoryczny (60×100 cm)  ułatwiający wdrożenie wiedzy w swoim środowisku pracy – przykład

Formularze wspierające w przygotowaniu procesu zmiany.

Te organizacje nam zaufały. W ciągu ostatnich 3 lat, przeszkoliliśmy dla nich ponad 1200 menedżerów.

AutoneumTDJ SPX Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec

Prowadzący szkolenie
Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich.

Uczestnicy cenią Juliana za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą

Zarządzanie i kierowanie dialogiem

DATA: 18-19.08.2020
MIEJSCE: Poznań
LICZBA MIEJSC: 16

Cena szkolenia: 990 zł netto *

* lub 890 zł za osobę przy zgłoszeniu minimum 3 osób.

Pin It on Pinterest