Szkolenie otwarte

Zarządzanie i kierowanie dialogiem w organizacji.

Trening menedżerski – dla osób, które mają sporo doświadczeń w pracy z ludźmi, a teraz w sposób świadomy chcą podnosić swoją skuteczność – z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań.

Dlaczego to szkolenie wybrało już ponad 6.000 menedżerów?

Dlatego, że kierownikom płaci się za podejmowanie trafnych decyzji i o ile każda firma wie, że do podejmowania decyzji konieczne jest posiadanie informacji, to nie zawsze zwraca się uwagę na to, że wpływ na ich jakość ma sposób w jaki prowadzony jest dialog.

Trening koncentruje się na tym, w jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby opierały się na zaangażowaniu i współodpowiedzialności. Dzięki temu osoby, z którymi prowadzisz rozmowy będą chciały udzielać informacji i rozwiązywać problemy w sposób, który umożliwi i Tobie osiąganie lepszych wyników.

Jakie zagrożenia eliminuje szkolenie?

 • Brak zrozumienia i zaangażowania ze strony rozmówcy w rozwiązywanie problemów.
 • Stres wynikający z odmiennego zrozumienia sytuacji i nadmiernej pracy.
 • Wielokrotne poświęcanie czasu na zwracanie uwagi na temat tego samego zagadnienia.
 • Poświęcanie czasu i zasobów na realizację zadań w wyniku nieoptymalnych decyzji.
 • Przedłużające się spotkania.
 • Dyskusje po których rozmówca nie przejmuje odpowiedzialności za wykonanie swojego zadania.

Cel szkolenia:

Kierownicy świadomie prowadzą dialog – wiedząc, jakie ich zachowania wspierają chęć do współpracy ze strony rozmówcy – a dzięki temu zyskują dostęp do wiedzy umożliwiającej podejmowanie trafniejszych decyzji menedżerskich.

Program szkolenia:

Szkoląc 5.000 kierowników opracowaliśmy logicznie wynikający z siebie program. Dzięki ogromnemu doświadczeniu dydaktyczno-wdrożeniowemu wiemy, że dzięki temu uzyskać można najlepsze efekty w najkrótszym czasie.

Moduł 1 - Założenia dotyczące dialogu.

 • Obowiązki i zadania w trakcie kierowania rozmową.
 • Audyt serwisu wewnętrznego.
 • Różnice komunikacyjne pomiędzy pracownikami.
 • Modyfikowanie Obszaru Swobodnej Komunikacji.

Moduł 3 - Budowanie zaufania i odpowiedzialności.

 • Komunikaty o Sobie, Komunikaty o Tobie.
 • Informacja zwrotna—feedback menadżerski.
 • Przygotowanie do rozmowy konfrontacyjnej.
 • 3-stopniowa rozmowa konfrontacyjna.
 • Reakcje w przypadku nie wywiązania się pracownika z zadania.

Moduł 2 - Zakłócenia rozmowy.

 • Blokady komunikacyjne i ich pokonywanie.
 • Metody Aktywnego Słuchania.
 • Prowadzenie dialogu pod wpływem emocji.
 • Obniżanie poziomu emocji podczas rozmowy.

Moduł 4 - Merytoryczna rozmowa rzeczowa.

 • Kierowanie rozmową w celu rozwiązania problemu.
 • Proces Rozwiązywania Problemów ®.
 • Możliwości i ograniczenia w PRP ®.
 • Proaktywne poszukiwanie rozwiązań.
 • Ustalanie zakresu odpowiedzialności.

Co zyskasz poprzez udział w szkoleniu?

Większą swobodę w przekonywaniu pracowników do zmiany zachowania.

Sprawność i szybkość reagowania na zastrzeżenia ze strony rozmówców.

Ograniczenie marnowanego czasu poprzez analizę serwisu wewnętrznego.

Możliwość skoncentrowania się na właściwych rzeczach – poprzez definiowanie problemów.

Większy wpływ na podejmowane przez inne osoby działania.

Otwartość ze strony rozmówców w przedstawiania przez nich ich punktu widzenia.

Rozmówców, którzy nawet podczas trudnych sytuacji będą Cię traktowali jako partnera – z szacunkiem.

Kwintesencją szkolenia jest nie samo szkolenie, tylko to, co zrobicie z wiedzą. Dla nas to kluczowy element pracy z uczestnikami szkolenia– ponieważ wtedy widzą oni efekty.

Wiemy z doświadczenia, że 1h spędza się na pracy z lektorem języka obcego, a 3h na pracy własnej – i wtedy są efekty i postępy.

Jeżeli zdecydujesz się przyjść na szkolenie albo na wysłania swojego pracownika/pracowników, to gwarantujemy, że kazdy kto będzie miał ochotę otrzyma zadania do przećwiczenia, a po ich realizacji otrzyma od trenera feedback.

 WAŻNE
Każdego menedżera, lub indywidualnego uczestnika szkolenia zapraszamy, jeśli czuje taką potrzebę, do bezpośredniej rozmowy z trenerem, aby mógł mu przekazać swoje indywidualne oczekiwania i potrzeby.

Z doświadczenia wiemy, że takie podejście pozwala menedżerowi, który wysyła swoich pracowników, świadomie korzystać ze zdobytej na szkoleniu wiedzy. Pozwala mu także na uzyskanie dodatkowych informacji od trenera po szkoleniu – o tym w jaki sposób można wpływać na dalszy rozwój pracownika i samego menedżera.

 ————————————-

Każda rozmowa poprowadzona z pracownikiem dostarcza Ci informacji na bazie których możesz podejmować decyzje. Dobre, albo złe.

 • Dobra rozmowa – to dobre informacje.
 • Dobre informacje – to dobra decyzja.
 • Dobre decyzje – to sukcesy menedżera.

Prowadzący szkolenie
Julian Dąbrowski

Trener i autor materiałów szkoleniowych, ma za sobą 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 300 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich.

Uczestnicy cenią Juliana za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

Zarządzanie i kierowanie dialogiem w organizacji.

DATA: 22-23 października 2018
MIEJSCE: Poznań
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 16

 

Cena szkolenia: 990 zł netto *

* lub 890 zł za osobę przy zgłoszeniu minimum 3 osób.

Udzielamy 30-dniowej gwarancji na nasze szkolenie.
Jeśli w tym czasie uznasz, że nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

Jeśli przed zgłoszeniem udziału w szkoleniu chcesz sprawdzić materiały wdrożeniowe lub skontaktować się z menedżerami, który wykorzystują na co dzień wiedzę z tego szkolenia, skontaktuj się z nami.

Uczestnictwo w pełnym treningu.

Podręcznik – ok. 100 stron. 

Audyt serwisu wewnętrznego.
Analizę Obszarów Swobodnej Komunikacji z kluczowymi pracownikami.
Formularz – Definiowanie problemów merytorycznych, organizacyjnych i komunikacyjnych.
Formularz – Proces Rozwiązania Problemów.
Formularz – Przygotowanie do rozmowy korygującej.
Instrukcję wdrożenia wiedzy na stanowisku.

Ściągę merytoryczną (“do kieszeni”).

Możliwość konsultacji wdrożeniowych z trenerem – w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia.
Dyplom ukończenia szkolenia.
30 dni gwarancji.
BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Co zabija każdą zmianę?

Firma FGK (nazwa fikcyjna), jeden z moich klientów, decyduje się na zakup swojego mniejszego konkurenta. Nie jest to wrogie przejęcie. Firma FGK złożyła propozycję i została ona przyjęta przez właściciela, który już od 5 lat przymierzał się do sprzedania biznesu. Formalności zostały dopełnione, zmiana wchodzi w życie za 3 miesiące.

czytaj dalej

Wypychanie ludzi z organizacji

Podobno człowiek, który pragnie zmiany, czuje się jak niemowlę, którego pielucha jest pełna. Moim ulubionym hasłem jest “Zmiany są nieuniknione, rozwój dobrowolny”. Częstym błędem poznawczym w procesie decyzyjnym menedżera jest założenie, że problemem w zmianie jest człowiek.

czytaj dalej

Pin It on Pinterest