Szkolenie otwarte

Zarządzanie zmianami, które angażuje ludzi.

Dzięki temu menedżer unika koczowania na biznesowej mieliźnie

13.06.2024 (piątek)
Cena netto: 500zł – 1 osoba
400 zł – druga i kolejna osoba z firmy

9:00 – 16:00

ONLINE

Zaawansowany trening menedżerski – dla osób, które chcą, aby pracownicy angażowali się w proponowane im zmiany i chcieli brać za nie współodpowiedzialność.

Dlaczego to szkolenie wybrało już ponad 4.300 menedżerów?

Dlatego, że pozwala ono zaplanować proces zmiany w sposób obniżający występowanie ryzyka biznesowego. Wdrożenie tej wiedzy powoduje, że zmiany od etapu koncepcyjnego po etap udoskonalenia i utrwalenia realizowane są w sposób przewidywalny dla pracowników i organizacji, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji dostępnych w firmie.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do tego, aby potrafili w sposób świadomy i zoptymalizowany przeprowadzać zespół przez proces planowania, wprowadzania, utrwalania i doskonalenia zmian organizacyjnych – z pełnym zaangażowaniem pracowników.

Program szkolenia:

W środku każdej zmiany jest człowiek, który musi ją wdrożyć. Mamy dowody na to, że poniżej opisany sposób przygotowania menedżerów do zarządzania zmianami zwiększa ich skuteczność biznesową w tym zakresie.

Moduł 1 - Tworzenie warunków w których pracownicy angażują się w zmianę.
 • Co w zmianie jest najważniejsze z perspektywy pracownika?
 • Jak przygotować się do zmiany technicznej i adaptacyjnej?
 • Jak odróżnić kiedy decyzja dotyczy sytuacji standardowej, a kiedy uruchamia zmianę?
 • W jaki sposób analizować poziom zaufania i jego wpływ na proces zmiany?
 • Kiedy organizacja, zespół i menedżer potrzebują zmiany?
 • Jakie kompetencje są niezbędne pracownikowi, aby oprzeć na nich proces zmian?
Moduł 2 - Planowanie procesu zmiany
 • Jakie działania menedżera, bezpośrednio wpływają na zaangażowanie pracowników w zmianę?
 • Jak rozmawiać o 3 filarach zaufania na których musi się opierać kultura zarządzania zmianą?
 • W jaki sposób uwzględniać naturalny proces przechodzenia pracownika przez zmianę?
 • Jak diagnozować etapy wdrażania zmiany z uwzględnieniem potrzeb pracownika
 • Jakich form komunikacji unikać, aby nie utrudniać wprowadzenia zmiany w oparciu o ludzi?
 • Jakie dylematy moralne menedżera mogą pojawić się podczas wdrażania zmiany?
Moduł 3 - Wdrażanie procesu zmiany w oparciu o ludzi
 • O czym menedżer musi pamiętać wprowadzając zmianę w życie każdego człowieka?
 • Jak uwzględniać hierarchię wartości na płaszczyźnie zawodowej, podczas wprowadzania zmian?
 • Jak udzielać informacji zwrotnych w trakcie realizacji zmiany?
 • Iluzja wdrażania zmiany, czyli jak menedżer w zmianie oszukuje siebie
 • Znaczenia w zmianie hasła: “Forma ma znaczenie” – jak mówić, aby budować zaufanie w oczach pracownika?

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści, zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej, jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Co zyskasz poprzez udział w szkoleniu?

Korzyści dla Ciebie jako dla menedżera:

Dowiesz się, jak przygotować się do wprowadzania zmian, aby zwiększać swoją wiarygodność menedżerską

Będziesz potrafił podejmować trafniejsze decyzje w zakresie wykorzystywania zasobów w ramach wprowadzanej zmiany

Nauczysz się tworzyć warunki, w których ludzie będą chcieli szukać sposobów na doskonalenie zmiany

Dowiesz się jak wprowadzać zmianę, aby mieć stały monitoring szans i zagrożeń z nią związanych

Będziesz wiedział jak wprowadzić do zespołu i organizacji nawyki inicjowania zmian

Dowiesz się, co możesz zrobić, aby obecnie realizowane w organizacji zmiany w większym stopniu wykorzystywały kompetencje pracowników.

Otrzymujesz na własność:

70 stron podręcznika menedżerskiego.

Instrukcję wdrożenia wiedzy – przykłady

Zestaw zadań do wykonania po szkoleniu – gwarantujących monitorowanie własnych postępów

Ściągi merytoryczne które wspierają menedżera w dzieleniu się wiedzą ze szkolenia

Plakat merytoryczny (60×100 cm)  ułatwiający wdrożenie wiedzy w swoim środowisku pracy – przykład

Formularze wspierające w przygotowaniu procesu zmiany.

Te organizacje nam zaufały. W ciągu ostatnich 3 lat, przeszkoliliśmy dla nich ponad 1200 menedżerów.

AutoneumTDJ SPX Seco Warwick Ramirent Phillips PGO Pfeifer & Langen Newag KK Wind Solution Karl Knauer Huber+Suhner GKN CTK Logistics Cargotec

Prowadzący szkolenie
Julian Dąbrowski

Trener idoradca zarządów. Ma za sobą 7500 zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz 450 godzin coachingowych i specjalizuje się w poprawieniu skuteczności kadr menedżerskich. Pracował m.in. z menedżerami takich spółek jak KGHM, IKEA, Intermarche, Eurobank, GKN Driceline, Cargotec, Huber+Suhner, Karl Knauer, Newag, czy SGB.

Uczestnicy cenią Juliana za skuteczność form, które wykorzystuje, oraz za nazywanie problemów po imieniu – z poczuciem humoru.

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą

Zarządzanie i kierowanie zmianami w oparciu o ludzi

DATA:13.06.2024
MIEJSCE: ONLINE

Cena szkolenia: 500 zł netto – 1 osoba
400 zł netto – druga i kolejna osoba w firmy

4 + 5 =

Pin It on Pinterest