24 czerwca 2019

Moja hierarchia wartości na płaszczyźnie zawodowej

Jak można opisać menedżera, który w swojej pracy używa w procesie codziennej komunikacji nadmierną ilość wulgarnych słów?

Ten artykuł zajmie Ci około 5 min.

Autor

Krzysztof Kotapski

Krzysztof Kotapski

WŁAŚCICIEL, PROJEKTY STRATEGICZNE

Materiały

Przywództwo Operacyjne

Newsletter

Jak wspieramy?

Szkolenia otwarte

Moja hierarchia wartości na płaszczyźnie zawodowej.

Ostatni etap w procesie rekrutacji na stanowisko kierownika druku. Zostało dwóch kandydatów. Obaj mają bardzo podobne doświadczenie i wydaje się, że będą pasować do kultury organizacyjnej. Obaj zaakceptowali warunki finansowe. Można powiedzieć, każdy jest bardzo dobry,

Przed tobą, jako kierownikiem druku ostateczna decyzja i chcesz ją przedyskutować z dyrektorem produkcji. Dzwonisz do niego i łapiesz go po 18.00, kiedy jedzie rowerem. Ten zdyszany zatrzymuje się i mówi, że jeden z kandydatów dzisiaj do niego dzwonił i poprosił jutro o krótką rozmowę odnośnie zasad współpracy. Dyrektor powiedział kierownikowi, że dla tego kandydata kultura pracy ma ogromne znaczenie. A to dlatego, że już dwa razy został oszukany na rekrutacji. Obiecano mu pracę w kulturze organizacyjnej nastawionej na współpracę, szacunek i zaufanie. A jak się potem okazało zwykły zamordyzm, ciągłe pretensje, a rozwiązywanie problemów to było szczucie na siebie kierowników innych działów. I zawsze musiał być ktoś winny. Psychicznie dwa lata pracy doprowadziło go do ruiny emocjonalnej i ucierpiała na tym najbliższa rodzina. Teraz chce tych przykrych sytuacji sobie oszczędzić.

Dyrektor umówił spotkanie z kandydatem jutro na 10.00. Poprosił kierownika druku o zarezerwowanie sobie 30 minut na rozmowę. Kandydat przyszedł punktualnie. Na początku spotkania wymienili kilka sympatycznych zdań rozluźniających.Wtedy pada ze strony dyrektora pytanie. Jaki jest główny cel dzisiejszego spotkania, o które Pan poprosił.

Kandydat mówi, że chce zadać tylko jedno pytanie.

Bardzo proszę Panie Jurku, jakie to pytanie mówi kierownik.

Proszę powiedzieć mi, jaką Panowie macie osobistą hierarchię wartości na płaszczyźnie zawodowej.

Poniżej odpowiedzi udzielone przez kierownika. A dyrektor tylko, na końcu to potwierdził, że tak tu się pracuje.

1. Kiedy proszę o realizację zadania zawsze robię, to w formie wyznaczonego celu.

2. Aktywne słuchanie traktuję jak okazywanie szacunku.

3. Zawsze przed przydzieleniem zadania zadaję sobie pytanie – Jakie pracownik ma kompetencje do jego realizacji i na tej podstawie ustalam wymiar mojego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i komunikacyjnego.

4. Regularnie udzielam informacji zwrotnej, żeby pracownik był na bieżąco w ocenie swojej pracy z mojej perspektywy.

5. Kocham feedback od pracownika, bo tylko solidna informacja jest podstawą podejmowania dobrych decyzji.

6. Uwielbiam okazywać szacunek nawet w drobnych kwestiach.

7. Kontrola – w moim wydaniu służy tylko do rozwoju pracownika

8. Delegowanie traktuję jak oddawanie władzy i odpowiedzialności w odniesieniu do poziomu kompetencji pracownika.

9. Dawanie poczucia przewidywalności i bezpieczeństwa ma służyć umacnianiu pewności i wiary w siebie u pracownika.

10. Okazywanie szacunku ma wynikać z ustalenia reguł współpracy, które zaspokajają potrzeby wszystkich stron.

11. Decyzje, jakie podejmuje zakładają, że mają one na uwadze rozwój pewności siebie u pracownika.

12. Dbam, o jakość serwisu wewnętrznego mojego pracownika, bo jakość infrastruktury, to odpowiedzialność szefa.

13. Regularnie tam, gdzie to jest możliwe zapraszam pracowników do trzymania „steru”.

14. Regularnie monitoruję rozwój kompetencji swoich pracowników i reaguję, kiedy zachodzi potrzeba ich zmiany lub rozwoju.

15. Pracuję z ludźmi, tylko w oparciu o zaufanie, które wynika z kompetencji i ilości wspólnie rozwiązanych problemów.

16. Dzielenie się wiedzą traktuję jak obowiązujący standard.

17. Nie motywuję – uruchamiam naturalną motywację poprzez ciekawość, (jako szef mam pomysł na realizację potrzeb i oczekiwań pracownika)

18. Zmiany wprowadzam, tylko w oparciu o ludzi. Słucham ich zastrzeżeń i zaspakajam głód informacji.

19. Pracownik ma rozumieć swoją tożsamość w firmie i realizować zadania z poczuciem sensu.

20. Konflikty traktuję jak szansę na rozwój i lepsze poznanie swoich niezaspokojonych potrzeb.

21. Nie komunikuję się zawsze prowadzę dialog, który zakłada, że emocje pracownika są dla mnie ważne.

22. Mam mnóstwo świadomych „sonarów” i dbam o ich rozwój i bezpieczeństwo.

23. Akceptuje pracę, która ma sens a efekty pracy niosą za sobą korzyści dla innych pracowników.

Kiedy już poznałeś odpowiedź kierownika zadaj sobie pytanie.

Ilu menedżerów w twoim otoczeniu potrafiłoby na tak postawione pytanie przez kandydata odpowiedzieć bez większego zastanowienia lub przygotowania.

Ile jest takich firm, które nie tylko mają menedżerów, którzy potrafią odpowiedzieć, ale potrafią zagwarantować realizację opisanych zasad w codziennej pracy.

Ja znam takie firmy, pracuję z nimi i wiem, że jest to standard ich kultury organizacyjnej.

Autor

Krzysztof Kotapski

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą

Potrafisz rozwiązać te 7 specjalnie wybranych sytuacji, z którymi nie radzi sobie większość menedżerów?

Pobierz darmowy PDF i sprawdź się.

Zobacz również

Pin It on Pinterest