Standard Kompetencji Menedżerskich → Przywództwo Strategiczne

Szybsze zmiany w organizacji dzięki strategicznemu zaangażowaniu menedżerów.

Przywództwo Strategiczne
Klucz do ponadprzeciętnych efektów.

Przywództwo Strategiczne

Wyposażamy menedżerów w kompetencje potrzebne do skutecznego podejmowania i wdrażania decyzji na poziomie strategicznym.

Pozwala to menedżerom przejąć świadomą odpowiedzialność za kluczowe aspekty biznesu oraz lepiej angażować pracowników do skuteczniejszej współpracy.

Moduły szkoleniowe.

Daj menedżerom wpływ na Twoją firmę.

Jednym z największych ograniczeń świadomych organizacji jest zbyt mocne lub zbyt długie utrzymywanie strategicznych decyzji w rękach kadry zarządzającej. Zmniejsza to zaufanie i zaangażowanie menedżerów odpowiedzialnych za rozwój firmy.

Za pomocą 4 precyzyjnych modułów, stwarzamy doskonałe warunki do przekazania menedżerom wolności decyzyjnej w kwestiach strategicznych. Każdy z modułów trwa 2 dni + 1 dzień na trening doskonalący.

Sztuka budowania zaufani

1. Sztuka budowania zaufania.

Skuteczne zarządzanie zaufaniem w zespole jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu odpowiedzialności i zaangażowania.

Wymaga to umiejętności do diagnozy i skutecznego wpływania na obszary, w których występuje zarówno ograniczenie jak i rozwój zaufania.

Trudna sztuka konfrontacji

2. Trudna sztuka konfrontacji.

Konfrontacje są często koniecznym i jedynym rozwiązaniem sytuacji konfliktowej.

Jeśli ma się ona zakończyć w sposób budujący relację, niezbędne są umiejętności do właściwego kierowania sytuacją konfliktową poprzez rozmowę, precyzowanie oczekiwań oraz kontrolę realizacji wspólnych postanowień.

Auto-odpowiedzialność

3. Auto-odpowiedzialność.

Jako strategiczna wartość każdej organizacji, odpowiedzialność musi być istotną częścią jej kultury. Należy o niej rozmawiać, budować warunki do jej naturalnego rozkwitu i precyzyjnie ustalać jej granice.

Celem jest stworzenie organizacji, w której odpowiedzialność nie należy do wybranej części kadry, lecz dotyczy każdego pracownika.

Świadomy feedback

4. Świadomy feedback.

Umiejętne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej uznawane jest przez wielu menedżerów za klucz do budowy świadomych i odpowiedzialnych relacji na każdym szczeblu.

Kompetencje do skutecznego nawigowania po tym elemencie współpracy są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania menedżerów w każdej świadomej organizacji.

Dla kogo są szkolenia z Przywództwa Strategicznego?

Menedżerowie, którzy skutecznie realizują strategiczne cele organizacji.

Program jest przeznaczony dla świadomych organizacji, które chcą, by zarządzanie pracownikami miało charakter strategiczny, a decyzje podejmowane przez menedżerów były zgodne z celami biznesowymi firmy.

 

Zmiana w organizacji, wynikająca z wdrożenia tego programu:

Pozwala kadrze zarządzającej skoncentrować się na najważniejszych obszarach funkcjonowania organizacji.

Przenosi relacje z menedżerami na poziom partnerski.

Pozwala osiągnąć ponadprzeciętne efekty, dzięki temu, że część decyzji strategicznych podejmują osoby o bardziej wyspecjalizowanych kompetencjach.

Realne efekty szkoleń.

Kluczowe kompetencje rozwijane przez poszczególne moduły treningowe.

Większa autonomia menedżerów to także większa możliwość zmian w organizacji i skuteczniejsze wdrażanie tych zmian.

Są one realizowane szybciej i z większym zaangażowaniem pracowników dzięki lepszemu podziałowi odpowiedzialności.

Sztuka budowania zaufania

Sztuka budowania zaufania.

 • Ustalanie przyczyn ograniczenia i rozwoju zaufania.
 • Systemowe rozwiązania w zakresie zaufania.
 • Ustalanie planu wzmocnienia zaufania.
 • Wpływ decyzji menedżerskich na poziom zaufania.
 • Ustalanie osobistego wymiaru zaufania.
 • Mapowanie obszarów ograniczonego zaufania.
Trudna sztuka konfrontacji

Trudna sztuka konfrontacji.

 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i konfrontacyjnych.
 • Definiowanie sił wpływu na zachowania pracowników.
 • Kierowanie rozmową konfrontacyjną.
 • Precyzowanie oczekiwań.
 • Ustalanie i kontrolowanie postanowień omówionych podczas konfrontacji.
 • Zamykanie konfrontacji w sposób budujący relację opartą na szacunku.
Autoodpowiedzialność

Autoodpowiedzialność.

 • Tworzenie warunków do krzewienia osobistej odpowiedzialności każdej osoby w organizacji.
 • Prowadzenie rozmowy na temat odpowiedzialności.
 • Jawne i ukryte bariery odpowiedzialności u pracowników.
 • Wyznaczenie obszarów autoodpowiedzialności.
 • Rozdzielanie odpowiedzialności i współodpowiedzialności.
 • Tworzenie planu osobistej odpowiedzialności.
Świadomy feedback

Świadomy feedback.

 • Stosowanie różnorodnych typów feedbacku.
 • Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań podczas rozmowy.
 • Prowadzenie rozmowy ukierunkowanej na cel.
 • Wpływanie na zmianę zachowania pracownika.
 • Budowanie zaufania podczas trudnych rozmów.
 • Redukcja zagrożeń i zastrzeżeń podczas rozmowy.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z wdrożonym Standardem Kompetencji

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 132 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo.

Kiedy sięgnę pamięcią do spotkań z moimi przyjaciółmi, podczas których często wymieniamy się doświadczeniami ze szkoleń, rzeki słów wypływających z moich ust na temat naszych spotkań, świadomości jaką w nas obudziliście i osiągniętych, wymiernych korzyści, zastanawiam się czy opisanie wszystkiego w kilku słowach jest możliwe.

Tomasz Worsztynowicz

Dyrektor Logistyki, PGO S.A.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Trudno przecenić tą współpracę, myślę że w dużym stopniu zawdzięczam Krzysztofowi mój osobisty rozwój jako lidera. Z czystym sumieniem polecam ten sposób rozwoju umiejętności - to po prostu działa.

Arkadiusz Bujeczek

Dyrektor Operacyjny, CP Glass S.A.

Sprawdź, jak działa Przywództwo Strategiczne.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Przywództwo może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Wrzutka decyzyjna

Wrzutka decyzyjna

,,Granaty,, decyzyjne zabijają współpracę i czasami ,,ludzi,, Jest różnica, kiedy duża zmienność otoczenia wymusza zmianę priorytetów decyzyjnych. A kiedy niekompetencja pomieszana z ignorancją w zarządzaniu wprowadzają chaos. I zaczyna się wrzucanie...

czytaj dalej
Udawanie współpracy

Udawanie współpracy

Skłonność do UDAWANIA współpracy - czyli do rozmywania odpowiedzialności. Jeżeli członkowie zespołu widzą w swoim środowisku zawodowym postawy, które są tolerowane, a które ewidentnie wskazują, że "firma" ma zamknięte "oczy"na pracę ludzi, którzy za...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest