Kluczowe wnioski po 200 przeprowadzonych projektach zwiększania konkurencyjności firmy.

Ten artykuł zajmie Ci
około 3 min.

Autor

Krzysztof Kotapski

Krzysztof Kotapski

WŁAŚCICIEL, PROJEKTY STRATEGICZNE

Materiały

Przywództwo Operacyjne

Newsletter

Jak wspieramy?

Szkolenia otwarte

Jak stworzyć warunki, w których wszyscy pomagają sobie nawzajem w przejmowaniu odpowiedzialności za budowanie przewagi konkurencyjnej firmy?

Na poziomie ogólnym należy wprowadzić do organizacji zasady współpracy i kompetencje, które pozwalają menedżerom, tworzyć warunki do tego, aby pracownicy w ramach realizacji konretnych zadań na każdym etapie byli aktywnymi partnerami.

Aktywny partner to taki, który potrafi powiedzieć czego potrzebuje do realizacji jeżeli chodzi o proces i czego potrzebuje od menedżera w zakresie jego zachowania.

Co musi zrobić organizacja (a wynika to z naszych praktycznych doświadczeń), aby opisana idea stała się codziennością?

 1. Nauczyć pracowników świadomego przejmowania odpowiedzialności za definiowanie swoich potrzeb w wymiarze merytoryczny, organizacyjnym i komunikacyjnym.
 2. Nauczyć pracowników świadomej kontroli zachowania przełożonych – tak, aby potrafili wraz z nimi rozmawiać na temat potrzebnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji.
 3. Wdrożyć do organizacji narzędzie pozwalające planować perspektywiczny rozwój kompetencji na wszystkich szczeblach organizacji.
 4. Rozwinąć standard kompetencji menedżerskich, dający pracownikom poczucie bezpieczeństwa i gwarantujący przewidywalność zachowania na wszystkich szczeblach organizacji.
 5. Wymagać od menedżerów planowania realizacji celów w oparciu o diagnozę kompetencji i zaangażowania pracowników.
 6. Zdiagnozować luki kompetencyjne u menedżerów w obszarze przekazywania odpowiedzialności pracownikom na poszczególnych etapach rozwoju.
 7. Dać menedżerom realną możliwość wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój na stanowisku kierowniczym.
 8. Wzmacniać autorefleksję menedżerów i pracowników poprzez regularny feedback.
 9. Rozwijać myślenie strategiczne i całościowe u wyższej kadry kierowniczej.
 10. Stworzyć kulturę maksymalizacji wysiłków intelektualnych na pracę organizacyjną.
 11. Pozwolić ludziom na rozwój poczucia własnej wartości poprzez podmiotowość decyzyjną i realny wpływ na miejsce w jakim aktualnie pracują.
7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą

Tego jak w praktyce jednoczyć ludzi wokół celu uczymy na szkoleniu otwartym

Zobacz również
Miłość w życiu prywatnym. Szacunek w życiu zawodowym.

Miłość w życiu prywatnym. Szacunek w życiu zawodowym.

Autor Materiały W moim świecie, to świetnie się sprawdza.  "W badaniach pokazujących, jak stres i niewystarczająca stymulacja mogą zakłócać  wzrost i podwyższać ryzyko wszelkiego rodzaju chorób, stale wskazywany jest pewien problem. Ludzki lub zwierzęcy noworodek może...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest