Standard Kompetencji Menedżerskich → Przywództwo Operacyjne

Menedżerowie maksymalnie angażujący pracowników w realizację zadań.

Przywództwo Operacyjne
Klucz do ponadprzeciętnych efektów.

Przywództwo Operacyjne

Dla skutecznej realizacji celów biznesowych firmy kluczowe relacje i warunki, w których pracownik świadomie przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój biznesu i proaktywnie angażuje się na jego rzecz.

Przywództwo Operacyjne pozwala ustalić takie zasady współpracy pomiędzy menedżerem a pracownikiem operacyjnym, które wyzwalają takie warunki.

Moduły szkoleniowe.

Co obejmuje program wdrożeniowy?

Podobnie, jak pozostałe programy, Przywództwo Operacyjne zawiera 6 modułów szkoleniowych. Każdy z nich trwa 2 dni + 1 dzień na trening doskonalący.

Każde szkolenie zawiera w sobie zadania wdrożeniowe sprawdzające efektywność szkolenia i ułatwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Świadome Przywództwo

1. Świadome Przywództwo ®.

Fundament Standardu Kompetencji Menedżerskich.

Przekazuje menedżerom kluczowe kompetencje kierownicze oparte na modelu Piramidy Skutecznego Kierowania®. Pozwala to dopasować swój styl kierowania do poziomu, na jakim znajduje się dany pracownik. 

Zarządzanie i kierowanie dialogiem

2. Zarządzanie i kierowanie dialogiem.

Rozmowy menedżera z pracownikami są kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania zaangażowania oraz odpowiedzialności pracownika za zadanie.

Wymaga to od menedżera precyzyjnych kompetencji kierowania dialogiem.

Zarządzanie i kierowanie konfliktami

3. Zarządzanie i kierowanie konfliktami.

Sytuacje konfliktowe są naturalną częścią współpracy w zespołach.

Ich właściwe diagnozowanie oraz podejmowania działań w celu rozwiązania problemu pozwalają zminimalizować negatywne skutki, a niejednokrotnie dają pozytywne efekty po zakończeniu konfliktu.

Zarządzanie i kierowanie poprzez cele

4. Zarządzanie i kierowanie poprzez cele.

Nie ma kompetencji prawdziwie przywódczych bez umiejętności do planowania, efektywnego wyznaczania celów i zarządzania ich realizacją.

Wymaga to strategicznego spojrzenia na cele oraz świadomego wyznaczania odpowiedzialności w zespole, który ma je zrealizować.

Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian

5. Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian.

Skuteczne wprowadzanie zmian wymaga zaangażowania zarówno po stronie menedżera jak i pracowników. 

Dla menedżera oznacza to konieczność posiadania kompetencji do prowadzenia rozmów, diagnozowania i właściwego reagowania na działania pracowników współodpowiedzialnych za wdrożenie zmian.

Świadome Przywództwo zespołowe

6. Świadome Przywództwo zespołowe.

Współpraca i zaufanie w zespole nie biorą się znikąd. Należy je świadomie zbudować.

Wymaga to od menedżerów stosowania odpowiednich narzędzi i posiadania kompetencji do ustalania zasad współpracy czy organizowania pracy.

Jak to działa?

7 etapów realizacji programu wdrożeniowego Standardu Kompetencji Menedżerskich.

Każdy program wdrożeniowy realizujemy w siedmiu kolejnych etapach.

Od szczegółowej diagnozy kompetencji poprzednich treningów oraz analizy obecnej sytuacji w firmie, przez poszczególne moduły szkoleniowe, aż do oceny dalszych obszarów doskonalenia organizacji.

Taki sposób wdrażania kompetencji do organizacji nie jest przypadkowy. Poszczególne moduły ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych.

Diagnostyczny trening przywódczy.

Analiza serwisu wewnętrznego i potrzeb rozwojowych.

Przygotowywanie szczegółowego programu rozwojowego.

Rozpoczęcie programu rozwojowego.

Indywidualne plany rozwojowe.

Działania rozwojowe dla kadry zarządzającej.

Spojrzenie w przyszłość.

E-Learning dla Menedżerów
Unikatowy element Standardu Kompetencji Menedżerskich.

E-Learning dla Menedżerów

Dla świadomych firm ważne jest uzyskiwanie długotrwałych efektów zmian. Tylko w oparciu o takie efekty budować mogą stabilną przewagę biznesową.

Opracowaliśmy w tym celu wsparcie dla menedżerów w formie e-learningowej. Narzędzie to przyspiesza przekazywanie wiedzy i kompetencji w dół organizacji zapewniając większą trwałość efektów realizowanych szkoleń.

Ta nowoczesna forma wsparcia umożliwia menedżerom maksymalne wykorzystanie nabytych kompetencji i ułatwia pracę w zespołach.

Realne efekty szkoleń.

Kluczowe kompetencje rozwijane przez poszczególne moduły treningowe.

Szkolenia Standardu Kompetencji Menedżerskich nie są żadnym magicznym procesem. To bardzo konkretne kompetencje w zakresie zarządzania, które w rękach menedżerów i ich pracowników dają efekt, jakiego szukamy.

Świadome przywództwo

Świadome Przywództwo ®.

 • Diagnozowanie poziomu kompetencji pracowników.
 • Dostosowanie stylu kierowania do poziomu kompetencji.
 • Motywowanie.
 • Przekazywanie odpowiedzialności.
 • Delegowanie zadań.
 • Przekazywanie wiedzy pracownikom.
Zarządzanie i kierowanie dialogiem

Zarządzanie i kierowanie dialogiem.

 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Korygowanie zachowania pracowników.
 • Prowadzenie dialogu w celu rozwiązania problemu.
 • Rozmowa z pracownikiem będącym pod wpływem emocji.
 • Precyzyjne przedstawianie swoich oczekiwań.
 • Aktywne słuchanie.
Zarządzanie i kierowanie konfliktami

Zarządzanie i kierowanie konfliktami.

 • Diagnozowanie sytuacji konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmowy konfliktowej w celu rozwiązania problemu.
 • Ustalanie przyczyn konfliktu.
 • Egzekwowanie realizacji ustaleń.
 • Reagowanie w sytuacjach emocjonalnych.
 • Prowadzenie mediacji.
Zarządzanie i kierowanie poprzez cele

Zarządzanie i kierowanie poprzez cele.

 • Wyznaczanie celów.
 • Tworzenie kompleksowych planów działania.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy.
 • Prowadzenie rozmów na temat realizacji celów.
 • Wyznaczanie zakresu odpowiedzialności.
 • Strategiczne zarządzanie celami.
Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian

Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian.

 • Informowanie o zmianach.
 • Prowadzenie rozmów na temat wątpliwości.
 • Diagnozowanie zastrzeżeń pracowników.
 • Reagowanie na zastrzeżenia pracowników.
 • Przygotowywanie wdrożenia zmiany.
 • Przygotowywanie ambasadorów zmiany.
Świadome Przywództwo zespołowe

Świadome Przywództwo zespołowe.

 • Tworzenie atmosfery współpracy.
 • Zachęcanie pracowników do dzielenia się wiedzą.
 • Budowanie zaufania w zespole.
 • Zarządzanie różnorodnością.
 • Organizowanie pracy.
 • Ustalanie i wdrażanie zasad współpracy.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z wdrożonym Standardem Kompetencji

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 132 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Od wielu lat współpracujemy z MPS przy licznych projektach. Cenimy sobie każdy z nich, ponieważ wiemy ile usprawnień, nowej wiedzy i oszczędności wniosły one do naszej organizacji.

Artur Sindermann

Dyrektor Zarządzający, Huber+Suhner Sp. z o.o.

Sprawdź, jak działa Przywództwo Operacyjne.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Przywództwo może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest