Standard Kompetencji Menedżerskich → Przywództwo Operacyjne

Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kompetencje pracowników

Przywództwo Operacyjne
Klucz do efektywności ekonomicznej

Standard Kompetencji Menedżerskich

Dla skutecznej realizacji celów biznesowych firmy kluczowe relacje i warunki, w których pracownik świadomie przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój biznesu i proaktywnie angażuje się na jego rzecz.

Przywództwo Operacyjne pozwala ustalić takie zasady współpracy pomiędzy menedżerem a pracownikiem operacyjnym, które wyzwalają takie warunki.

Efekty

Kluczowe korzyści z wdrożenia poszczególnych modułów.

To dlaczego od tak wielu lat powierzają nam rozwój swoich pracowników nasi Klienci, to dlatego, że pozwalamy uzyskać realne korzyści ze zrealizowanych projektów.

 

Świadome Przywództwo

1. Świadome Przywództwo ®.

• istnieje spójny system diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników w odniesieniu do wprowadzanych zmian
• zdefiniowane są zasady współpracy odnośnie do obowiązków i odpowiedzialności
w relacjach menedzer – pracownik
• są jasno określpne kryteria ponoszenia odpowiedzialności
• można świadomie monitorować potrzeby rozwojowe pracowników w wymiarze
merytorycznym, organizacyjnym i komunikacyjnym

Zarządzanie i kierowanie dialogiem

2. Zarządzanie i kierowanie dialogiem.

 • pracuje sie na narzędziach szybkiego rozwiązywania problemów
  z uwzględnieniem potrzeb stron
 • element aktywnego słuchania staje sie narzędziem do podejmowania decyzji
 • unika sie korzystania z 12 niszczycieli komunikacyjnych
 • pracownik i menedżer świadomie defi niują swoje potrzeby względem drugiej strony tak,
  aby ta mogła prawidłowo zrozumieć jego intencje i konkretne zamiary
Zarządzanie i kierowanie konfliktami

3. Zarządzanie i kierowanie konfliktami.

 • rozmowy konfliktowe nakierowane sa na rozwiazywanie problemu
 • podnosi sie swiadomosc tego, ze sytuacje konfliktowe są wartosciową formą rozwoju, kiedy wiemy jak rozmawiać o róznicach
  • pracownicy umieją identyfikować rodzaje, formy konfl iktów, nazywają je po imieniu i potrafią je rozwiazywac kontrolując swoje emocje i stres
  • konflikty sa narzedziem budowania współpracy poprzez rozmowy o róznicachi ich wykorzystaniu do szukania efektywniejszych form wprowadzania zmian i realizacji celów
Zarządzanie i kierowanie poprzez cele

4. Zarządzanie i kierowanie poprzez cele.

 • system wprowadzania zmian oparty na celach pozwala na bieżące monitorowanie potrzeb pracowników i kierowników
 • wyznaczając cele do realizacji bierze sie pod uwagę kompetencje osób, które maja wziąć odpowiedzialność za ich realizację
 • naturalną motywację do zmian uruchamia sie poprzez regularne informowanie o statusie,
  a zapewnienie realizacji celu poprzez monitorowanie zasobów i rozmowę o indywidualnym
  wspieraniu każdego pracownika
Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian

5. Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian.

 • menedzerowie wiedza jak profesjonalnie przygotowac sie do przekazania zmian
  z uwzglednieniem zastrzezen pracowników
 • pracownicy traktują zmiany jak integralną i naturalną część swojej pracy
 • na słowo zmiana pracownicy reagują przez pryzmat ciekawości, a nie niepewności
 • pracownicy mogą być podmiotem decyzyjnym w relacjach z przełożonymi, a tym samym brać
  odpowiedzialność za kreowanie rzeczywistości. Są nie tylko ośrodkiem wykonawczym, ale i zródłem pomysłów
Świadome Przywództwo zespołowe

6. Świadome Przywództwo zespołowe.

 • firma korzysta z narzędzi, które pozwalają na uzyskanie informacji o tym, czego potrzebuje zespół do osiągania wyników
 • menedżerowie korzystają z feedbacku zespołowego, do zespołu i od zespołu, co kształtuje role i definiuje zmieniające sie oczekiwania podczas wprowadzania zmian
 • menedżrowie wiedzą co i jak muszą zrobić, żeby zespół mógł przejąć
  odpowiedzialność za adaptację zmiany i atmosferę współpracy
Jak to działa?

7 etapów realizacji programu wdrożeniowego Standardu Kompetencji Menedżerskich.

Każdy program wdrożeniowy realizujemy w siedmiu kolejnych etapach.

Od szczegółowej diagnozy kompetencji poprzednich treningów oraz analizy obecnej sytuacji w firmie, przez poszczególne moduły szkoleniowe, aż do oceny dalszych obszarów doskonalenia organizacji.

Taki sposób wdrażania kompetencji do organizacji nie jest przypadkowy. Poszczególne moduły ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych.

Diagnostyczny trening przywódczy.

Analiza serwisu wewnętrznego i potrzeb rozwojowych.

Przygotowywanie szczegółowego programu rozwojowego.

Rozpoczęcie programu rozwojowego.

Indywidualne plany rozwojowe.

Działania rozwojowe dla kadry zarządzającej.

Spojrzenie w przyszłość.

Przewidywalność działań menedżerskich.

Kluczowe kompetencje rozwijane przez poszczególne moduły treningowe.

Szkolenia Standardu Kompetencji Menedżerskichto bardzo konkretne kompetencje w zakresie zarządzania, które w rękach menedżerów i ich pracowników pozwalają na wprowadzenie kultury przewidywalności w zakresie współpracy. Dzięki temu każdy może skoncentrować się na swojej odpowiedzialności za realizowane zadania.

Świadome przywództwo

Świadome Przywództwo ®.

 • Diagnozowanie poziomu kompetencji pracowników.
 • Dostosowanie stylu kierowania do poziomu kompetencji.
 • Motywowanie.
 • Przekazywanie odpowiedzialności.
 • Delegowanie zadań.
 • Przekazywanie wiedzy pracownikom.
Zarządzanie i kierowanie dialogiem

Zarządzanie i kierowanie dialogiem.

 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Korygowanie zachowania pracowników.
 • Prowadzenie dialogu w celu rozwiązania problemu.
 • Rozmowa z pracownikiem będącym pod wpływem emocji.
 • Precyzyjne przedstawianie swoich oczekiwań.
 • Aktywne słuchanie.
Zarządzanie i kierowanie konfliktami

Zarządzanie i kierowanie konfliktami.

 • Diagnozowanie sytuacji konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmowy konfliktowej w celu rozwiązania problemu.
 • Ustalanie przyczyn konfliktu.
 • Egzekwowanie realizacji ustaleń.
 • Reagowanie w sytuacjach emocjonalnych.
 • Prowadzenie mediacji.
Zarządzanie i kierowanie poprzez cele

Zarządzanie i kierowanie poprzez cele.

 • Wyznaczanie celów.
 • Tworzenie kompleksowych planów działania.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy.
 • Prowadzenie rozmów na temat realizacji celów.
 • Wyznaczanie zakresu odpowiedzialności.
 • Strategiczne zarządzanie celami.
Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian

Zarządzanie i kierowanie w procesie zmian.

 • Informowanie o zmianach.
 • Prowadzenie rozmów na temat wątpliwości.
 • Diagnozowanie zastrzeżeń pracowników.
 • Reagowanie na zastrzeżenia pracowników.
 • Przygotowywanie wdrożenia zmiany.
 • Przygotowywanie ambasadorów zmiany.
Świadome Przywództwo zespołowe

Świadome Przywództwo zespołowe.

 • Tworzenie atmosfery współpracy.
 • Zachęcanie pracowników do dzielenia się wiedzą.
 • Budowanie zaufania w zespole.
 • Zarządzanie różnorodnością.
 • Organizowanie pracy.
 • Ustalanie i wdrażanie zasad współpracy.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 211 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy menedżerów, a szkolenia opierają się na prawdziwych przypadkach biznesowych i są sprawdzone naukowo.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Od wielu lat współpracujemy z MPS przy licznych projektach. Cenimy sobie każdy z nich, ponieważ wiemy ile usprawnień, nowej wiedzy i oszczędności wniosły one do naszej organizacji.

Artur Sindermann

Dyrektor Zarządzający, Huber+Suhner Sp. z o.o.

Sprawdź, jak działa Przywództwo Operacyjne.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Przywództwo może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Wrzutka decyzyjna

Wrzutka decyzyjna

,,Granaty,, decyzyjne zabijają współpracę i czasami ,,ludzi,, Jest różnica, kiedy duża zmienność otoczenia wymusza zmianę priorytetów decyzyjnych. A kiedy niekompetencja pomieszana z ignorancją w zarządzaniu wprowadzają chaos. I zaczyna się wrzucanie...

czytaj dalej
Udawanie współpracy

Udawanie współpracy

Skłonność do UDAWANIA współpracy - czyli do rozmywania odpowiedzialności. Jeżeli członkowie zespołu widzą w swoim środowisku zawodowym postawy, które są tolerowane, a które ewidentnie wskazują, że "firma" ma zamknięte "oczy"na pracę ludzi, którzy za...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest