Eventy  Teambuilding

Efektywne, dobrze komunikujące się i sprawdzone w działaniu zespoły.

Teambuilding
Większe zaufanie w zespole oraz efektywne realizowanie zadań.

Teambuilding.

Tworzenie zespołu jest długotrwałym i złożonym procesem. Jego efekty – pozytywne lub negatywne – odbijają się na całej organizacji. Teambuilding pozwala ten proces znacznie przyspieszyć i zapewnić mu dużo lepsze rezultaty.

Stawiamy przed zespołami wyzwania, których pokonanie wymaga dobrego poznania się i ścisłej współpracy.

Opracowane są w taki sposób, by odpowiedni podział obowiązków, komunikacja, praca w stresie i pod presją czasu, a przede wszystkim równe zaangażowanie całej grupy było niezbędne dla osiągnięcia celu.

Teambuilding
Co da Twojej firmie Teambuilding?

Poprawa skuteczności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu.

Uczenie w działaniu.

Nie da się zbudować skutecznej współpracy zespołowej na papierze.

Tylko w prawdziwym działaniu zespół poznaje swoje słabe i mocne strony oraz samodzielnie ustala zasady współpracy i komunikacji, które najlepiej służą realizacji jego zadań.

Zaangażowanie w proces tworzenia zespołu.

Nie pouczamy zespołów, jak mają współpracować. Dajemy za to unikatową możliwość samodzielnego wypracowania własnych standardów współpracy oraz komunikacji, które przełożą się na autentyczną skuteczność działań.

Taka forma pozwala dostrzec efekty szkolenia jeszcze w jego trakcie i na bieżąco pracować nad poprawą efektywności.

Wsparcie trenerów.

Teambuilding to różnej długości spotkania wyjazdowe lub stacjonarne, specjalnie zaprojektowane, aby aktywizować i testować poszczególne elementy współpracy zespołu.

Wsparcie i informacja zwrotna od trenerów pozwala wyciągnąć przez zespół konstruktywne wnioski przyspieszające proces budowy relacji w zespole.

Przykłady zrealizowanych Szkoleń teambuilngowych.

Teambuilding

Klient: Elektromontaż Poznań SA

LICZBA OSÓB: 40

OPIS: W trakcie 3-dniowej imprezy goście wydarzenia zostali przeniesieni w czasy średniowiecza i pod okiem naszych animatorów przechodzili ciężką drogę od giermka do rycerza. Punktem kulminacyjnym była bitwa na budowane przez uczestników katapulty.

Klient: Colina Logistic

LICZBA OSÓB: 30

OPIS: Budowanie zespołów na bazie tematyki średniowiecznej, w której to goście wcielili się w grupę rycerzy, których celem było zdobycie zamku bronionego przez wrogiego im Barona.

Klient: CLAAS

LICZBA OSÓB: 50

OPIS: Scenariusz przygotowany w odpowiedzi na problem postawiony przez klienta. Celem całodziennej gry scenariuszowej było pozyskanie środków za zakup części 12-metrowego mostu linowego i jego wspólna budowa.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przeszkolonych kierowników projektów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Unikatowe połączenie treningu kompetencji z żywym wydarzeniem.

Realizujemy Eventy od ponad 9 lat.

Łączymy umiejętności i doświadczenie trenerów, event menedżerów i konsultantów dla osiągnięcia unikatowych efektów szkoleniowo-integracyjnych.

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Współpraca z MPS przyniosła bardzo wymierne korzyści zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej jak również istotnego wzrostu EBITDA

Piotr Dębicki

Właściciel, Formika Sp. z o.o.

Sprawdź, jak działa Teambuidling.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak eventy mogą pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest