Jak kompetencje wyprzedzają strategię biznesową firmy

5 października 2015Dialog i komunikacja

Strona główna - Dialog i komunikacja - Jak kompetencje wyprzedzają strategię biznesową firmy

Wiedza i doświadczenie pracowników jest „naturalnym bogactwem” każdej firmy, ale innym niż pozostałe zasoby. Dlaczego?

Bo jedynym “pewnikiem” w biznesie, jaki i w życiu jest zmiana. Wiedza ludzi w organizacji odpowiednio skrojona do rzeczywistości daje szyk, elegancję, wiarygodność, poczucie wiary w siebie, możliwości uczenia się od innych, rozwiązywania bardziej kompleksowych problemów, kreatywnego podchodzenia do nowych celów i (dziesiątki innych korzyści). Trzeba mieć tylko dobrych krawców (menedżerów) i modeli (pracowników,) aby znaleźli się klienci.

Takie założenie przyświecało nam przy tworzeniu koncepcji rozwoju kompetencji menedżerskich w firmie KK Elektronic.

Jak powstał projekt „kompetencje przed strategią”?

KK Elektronic bardzo szybko zwiększa swoje moce produkcyjne w Polsce. Dynamika zmian jest wymuszona przez możliwości rozwojowe firmy. I firma z tego korzysta. Wcześniejsze doświadczenia dyrektora firmy podpowiadały mu, że szybkie rozrastanie się firmy musi mieć bardzo silny pierwszy fundament, na którym postawi firmę. I mówił: mamy dwa wyjścia:

  • wylać fundament na szybko i patrzeć czy wytrzymuje dalszą rozbudowę firmy i ewentualnie potem coś kombinować
  • czy, też „zaprojektować” fundament, czyli dobrze zaplanować strategie firmy z uwzględnieniem potrzebnych kompetencji kadrymenedżerskiej i pracowników do jej zrealizowania.

To drugie podejście pozwoliło nam od początku zaprojektować w fazie planowania fundamenty, które mają znosić obciążenie szybko rozwijającej się firmy.

Mając wylane mocniejsze fundamenty, których projekt powstał w oparciu o strategię biznesową firmy uwzględniającą kompetencje (wiedza i doświadczenie) konieczne do jej realizacji. Mogliśmy rozpisując plan strategii biznesowej na „głosy – czyli cele” w firmie od razu diagnozować z wyprzedzeniem potrzebne nam kompetencje do ich realizacji.

Czyli dobry plan, plus diagnoza aktualnych i koniecznych kompetencji. Równa się realizacji filozofii w KK Elektronic – kompetencje wyprzedzają strategię.

Wiedza miała być mobilna względem zaplanowanego rozwoju. Ale mobilność wiedzy oparliśmy na jej diagnozie względem strategii biznesowej firmy. Do tego, aby projekt mógł odnieść sukces konieczne było zaangażowanie kadry menedżerskiej firmy. Zadaliśmy sobie pytanie: Jakie kompetencje menedżerskie są kluczowe dla całej kadry kierowniczej w KK Elektronic, czyli jaki ma obowiązywać standard kompetencyjny menedżera? Dokonując PRP (procesu rozwiązywania problemu) postawiliśmy sobie kluczowe pytanie: Jakie kompetencje menedżerskie pozwolą na skuteczne korzystanie z zasobów potencjału intelektualnego pracowników KK Elektronic, a które zdiagnozowane i następnie rozwijane pozwolą nam realizować strategię? Czyli jak ma wyglądać standard kompetencyjny menedżera w KK Elektronic?

Pierwszym krokiem angażującym menedżerów w koncepcję „kompetencje przed strategią” było zaproszenie kadry kierowniczej na szkolenie ze „Świadomego przywództwa”. Głównym celem było dokonanie diagnozy kompetencji w zakresie elastyczności i skuteczności kierowania oraz ustalenie preferowanych zachowań kierowniczych i przygotowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji w ramach projektu „standaryzacji kompetencji kadry kierowniczej w KK Elektronic”.

Ten pierwszy krok pozwolił dyrektorowi wciągnąć wszystkich menedżerów w sposób odpowiedzialny w cały projekt. To pierwsze szkolenie pozwoliło również uczestnikom podnosząc swoje kompetencje menedżerskie wypracować wspólny jeden język i zachowania w ramach kierowania ludźmi. Zachowując przy tym wszystkim swój osobisty indywidualizm. Bardzo ważnym elementem na tym szkoleniu było również dostarczenie wiedzy i narzędzi z zakresu diagnozowania przez menedżerów kompetencji swoich pracowników i dla nich razem z nimi przygotowanie osobistego planu rozwoju ich kompetencji pod katem stawianych zadań. Jest to bardzo ważny element koncepcji „kompetencje przed strategią”.

A do tworzenia możliwości rozwoju kompetencji przez prymat stawianych celów pracownikom są odpowiedzialni menedżerowie. Za to im się m.in. płaci. To kluczowe dla KK Elektronic kompetencje menedżerskie, szczególnie umiejętność tworzenia możliwości do rozwoju potencjału intelektualnego pracowników, jest gwarantem realizacji przyjętej koncepcji. Ale te kompetencje kierownicze muszą być na jednakowym poziomie merytorycznym i rozumienia ich stosowania w praktyce.

Opisując wiedzę menedżera potrzebną do realizacji koncepcji „kompetencje przez strategią” opisaliśmy co musi umieć w KK E menedżer, aby mógł kierować i na tej podstawie stworzyliśmy kompleksowy projekt standaryzacji kompetencji menedżerskich. W ocenie KK E cały zestaw kompetencji menedżerskich przedstawia model świadomego przywództwa. Opisuje on bardzo dokładnie wymagania wobec osoby, która chce kierować, czyli wpływać swoim zachowaniem na drugą osobę.

Firma KK E miała do wyboru dwie drogi:

  • Powierzać pracowników amatorom, którzy bardzo się starają.
  • Powierzać pracowników, którzy stanowią dla firmyzaplecze intelektualne, profesjonalistom?
  • KK Elektronic wybrała drugą drogę i jak na razie widać, że bardzo dobrze na tym wychodzi.

Tu nasuwa się ważne pytanie, które firmy powinny sobie zadać: „Ilu amatorów menedżerów w wielu firmach ma powierzonych profesjonalnych pracowników?”

7 sytuacji z którymi menedżerowie sobie nie radzą

Poznaj 7 sytuacji, z którymi nie radzą sobie menedżerowie i pobierz darmowy PDF z rozwiązaniami.

Sprawdź, jak byś postąpił jako menedżer oraz jakie rozwiązania proponujemy na podstawie doświadczenia z pracy z 25000.

Zobacz również

Pin It on Pinterest