Zarządzanie projektami  Efektywność pracy zespołowej

Członkowie zespołów projektowych osiągający ponadprzeciętne efekty.

Efektywność pracy zespołowej
Skuteczne zespoły potrzebują odpowiednich kompetencji.

Efektywność pracy zespołowej.

Wiele firm popełnia błąd koncentrując się zbyt mocno na szkoleniach dla samych liderów lub na doskonaleniu metodologii projektowej. Zapominają o kompetencjach członków zespołów, które są niedocenianym kluczem do maksymalnej skuteczności.

Dopiero przez kompetencje do efektywnej pracy zespołowej osiąga się zdolność do tworzenia ponadprzeciętnych rezultatów. Są to umiejętności całego zespołu do diagnozy silnych i słabych stron, skutecznej komunikacji czy zdolność do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów.

Moduły szkoleniowe.

Praktyczny trening skutecznej pracy zespołowej.

Rozwijamy efektywność zespołów w praktycznej formie gry symulacyjnej lub autorskiej metody treningowej. Pozwalają one szybko i trwale nabyć potrzebne kompetencje zespołowe.

Uczymy kompetencji diagnostycznych, komunikacyjnych oraz pracy zespołowej w oparciu o zasady efektywnej współpracy. Przygotowujemy gotowe do działania i zmotywowane własnymi możliwościami zespoły projektowe.

Współpraca w zakresie projektowym

1. Współpraca w zakresie projektowym.

Szkolenie umożliwia poznanie mocnych i słanych stron oraz wypracowanie zasad współpracy zwiększających sprawność realizacji projektu. W specjalnie zaprojektowanej grze strategicznej symulujemy elementy pracy zespołowej, która pozwala w praktyce poznać potencjalne trudności oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Obejmuje takie elementy jak dynamikę procesu grupowego, zasady tworzenia wysokoefektywnych zespołów w modelu PERFORM, analizę 5 dysfunkcji pracy zespołowej czy diagnostykę mocnych i słabych stron.

Diagnoza potencjału zespołowego

2. Diagnoza potencjału zespołowego

Kolejne szkolenie oparte na grze strategicznej. Tym razem uczestnicy wcielają się w zespoły projektowe, których celem jest uzyskanie jak najlepszego wyniku. Mechanika gry pozwala w praktyce nabyć i wyszlifować umiejętności pracy zespołowej pod presją czasu i budżetu oraz niespodziewanych problemów.

W szczególności, ten moduł szkoleniowy pozwala diagnozować kompetencje zespołu oraz menedżera, przygotowuje zespół do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz uczy najskuteczniejszych metod komunikacji.

5 Dysfunkcji pracy zespołowej

3. 5 Dysfunkcji pracy zespołowej

Autorska metoda szkolenia, która uczy diagnozować i skutecznie przewidywać warunki, w jakich występuje największa szansa pojawienia się jednej z 5 przeszkód – dysfunkcji pracy zespołowej opisanych przez Patricka Lencionego.

Ta jedna z najlepszych koncepcji rozwijania skuteczności zespołów przygotowuje zespoły do osiągania maksymalnej skuteczności pomimo napotykanych trudności. Nasze szkolenie pozwala świadomie i skutecznie ją wdrożyć.

Proponujemy jeden z trzech wariantów: trening dla liderów, trening dla zespołów oraz trening dla moderatorów.

Przeszkolonych menedżerów

Jako pierwsi stworzyliśmy studia z zarządzania projektami

Przeszkolonych kierowników projektów

Lat współpracujemy z jednym z menedżerów projektów

Dlaczego my?

Skuteczne zespoły projektowe w każdej branży.

Przeszkoliliśmy ponad 1500 kierowników projektów. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy autorskie studia podyplomowe z Zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pracowaliśmy z zespołami projektowymi z każdej branży: od finansowych i automotive, przez rolnicze aż do projektów kosmicznych.

Od wielu lat współpracujemy z MPS przy licznych projektach. Cenimy sobie każdy z nich, ponieważ wiemy ile usprawnień, nowej wiedzy i oszczędności wniosły one do naszej organizacji.

Artur Sindermann

Dyrektor Zarządzający, Huber+Suhner Sp. z o.o.

Dzięki szkoleniom MPS spółka SPX Flow Technology zyskała szereg wymiernych korzyści… Dzisiaj dyrektorzy, kierownicy i pracownicy tworzą niepisaną kulturę organizacyjną w oparciu o najwyższe standardy proponowane przez firmę MPS… Szkolenia MPS zmienią wasze życie.

Jacek Goska

Dyrektor Generalny, SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

Przez 5 lat wspólnie z Krzysztofem i jego zespołem zrealizowaliśmy 4 projekty rozwojowe dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Nikt z uczestników nie pozostał obojętny. Spotkamy się ponownie!

Renata Węgrzanowska

Dyrektor Personalna, GKN Driveline Sp. z o.o.

Sprawdź, jak działa Efektywność pracy zespołowej.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak szkolenia mogą pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest