Strategiczne Projekty doradcze.

Strategiczne działania, które wzmacniają przewagę konkurencyjną organizacji.

Konsulting i wsparcie strategiczne
Kultura, która nie wzrasta, cofa się.

Strategiczne Projekty doradcze.

Przewaga rynkowa i kultura organizacyjna, które przestają się rozwijać, erodują od środka. Są jak woda w sitku. Niezależnie od tego, ile jednorazowo nalejemy, naczynie zawsze będzie przeciekać.

Dlatego trzeba nieustannie utrwalać i rozwijać swoją przewagę, korzystając z już posiadanych zasobów i kapitału. To jest etap, na którym Twoja firma nie potrzebuje nowej teoretycznej wiedzy, lecz wsparcia.

Formy działań.

Realne wsparcie dla zmian w organizacji.

Nasze programy szkoleniowe uzupełniamy działaniami wdrożeniowymi i konsultingowymi, które wspierają zmiany w organizacji.

Diagnozujemy, tworzymy plany wdrożeniowe i systemy kompetencyjne, pomagamy weryfikować dostawców, doradzamy właścicielom, zarządom i radom nadzorczym spółek.

Coaching przywódczy

1. Coaching przywódczy.

Wdrażamy programy coachingowe dla kadry zarządzającej, których celem jest indywidualne wsparcie w podejmowaniu decyzji menedżerskich wysokiego szczebla.

Taka forma wsparcia organizacji powoduje wyraźny wzrost zaangażowania pracowników.

Wsparcie w doborze kandydatów

2. Wsparcie w doborze kandydatów.

Wspieramy procesy rekrutacyjne firm. Precyzyjnie określamy kompetencje poszczególnych kandydatów do określonych zadań i wskazujemy potencjalne zagrożenia związane z jego zatrudnieniem.

Pomogliśmy już przeprowadzić setki rekrutacji na stanowiska menedżerskie.

Assessment Center / Development Center

3. Assessment Center / Development Center.

Diagnozujemy kompetencje menedżerskie w modelu Świadomego Przywództwa ®. Pozwala to z bardzo dużą dokładnością ustalić zachowania, które wymagają zmiany oraz zakres odpowiedzialności za ten proces u poszczególnych osób.

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą dokonującą diagnozy w tej metodologii.

Private equity

4. Private equity.

Określamy obecną i przyszłą wartość przedsiębiorstwa w oparciu o audyt kultury organizacyjnej oraz kompetencji menedżerskich.

Oceniamy na jego bazie potencjalne zagrożenia i wskazujemy działania, które należy podjąć w celu podniesienia wartości organizacji przez rozwój kompetencji.

Programy szkoleniowe pod kulturę organizacyjną

5. Programy szkoleniowe pod kulturę organizacyjną.

Tworzymy gotowe do natychmiastowego wykorzystania w firmie programy rozwojowe. Projektujemy je pod kątem realnych zmian w organizacji.

Tak przygotowany program może być zrealizowany przez naszych trenerów lub przez trenerów wewnętrznych firmy.

Dla kogo są strategiczne Projekty doradcze?

Kiedy Twoja firma potrzebuje wsparcia i konsultingu?

Same szkolenia to zbyt mało, aby skutecznie wdrożyć w firmie zmiany. Potrzebne są także działania procesowe, organizacyjne i narzędziowe.

Dlatego na naszym wsparciu najwięcej skorzystają firmy, które już posiadają zasoby do zbudowania swojej przewagi rynkowej.

Tak indywidualny i skoncentrowany na realnej zmianie dostęp do naszego know-how pozwala utrwalić i wzmocnić swoją przewagę i kulturę organizacyjną, która za nią stoi.

Strategiczne doradztwo przedsiębiorstw
Strategiczne doradztwo przedsiębiorstw
Realne efekty wsparcia.

Co zyskuje Twoja firma na Projektach doradczych?

Bezpośredni indywidualny dostęp do najlepszego know-how w zarządzaniu firmą.

Dokładna informacja na temat kompetencji menedżerskich kadry firmy.

Więcej trafnych decyzji, wynikających z precyzyjnych informacji biznesowych.

Gotowe do zastosowania programy rozwojowe i plany wdrożeniowe.
Realne efekty wsparcia.

Co zyskuje Twoja firma na Projektach doradczych?

Przeszkolonych menedżerów

Firm z doradztwem strategicznym

Przeszkolonych handlowców i negocjatorów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Skutecznie wzmacniamy przewagę konkurencyjną bez dodatkowych szkoleń.

Już ponad 200 firm skorzystało z różnych form naszego wsparcia strategicznego.

Realizowane działania pozwoliły kadrom zarządzającym zweryfikować stan aktualny swoich firm i wdrożyć procesy, które wzmocniły ich przewagę rynkową bez dodatkowych działań szkoleniowych.

Od wielu lat współpracujemy z MPS przy licznych projektach. Cenimy sobie każdy z nich, ponieważ wiemy ile usprawnień, nowej wiedzy i oszczędności wniosły one do naszej organizacji.

Artur Sindermann

Dyrektor Zarządzający, Huber+Suhner Sp. z o.o.

„Zaufanie oraz staranność” stały się głównym tematem rozmów z moimi pracownikami. Posiadając wiedzę o sztuce budowania zaufania, dużo łatwiej i swobodniej rozmawiało mi się z nimi i pozwoliło nam to osiągnąć jeszcze wyższy poziom współpracy niż mieliśmy dotychczas.

Artur Jądrzyk

Kierownik utrzymania ruchu, Karl Knauer

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Sprawdź, jak działają Projekty doradcze.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak strategiczne wsparcie może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest