Zarządzanie projektami → Zarządzanie zespołem projektowym

Kierownicy prowadzący zespoły projektowe dostarczające ponadprzeciętne efekty.

Zarządzanie zespołem projektowym
Skuteczne zespoły potrzebują odpowiednich kompetencji.

Zarządzanie zespołem projektowym.

Nawet najbardziej znana i dopracowana metodologia pracy projektowej nie zapewni Twojej firmie oczekiwanych efektów, jeżeli nie jest uzupełniona odpowiednimi kompetencjami Kierownika zespołu.

Zdolność do angażowania pracowników, skutecznego wdrażania zmian lub reagowania w trudnych sytuacjach są warunkiem sukcesu. Takie kompetencje w rękach kierowników przywracają zespołom maksymalną efektywność w realizacji postawionych celów w ramach przyjętych terminów i budżetów.

Moduły szkoleniowe.

Praktyczny trening skutecznej pracy zespołowej.

Zespoły projektowe zmagają się z różnymi sytuacjami i trudnościami. Część z nich jest powszechna i wynika ze specyfiki pracy zespołowej, część natomiast zależy całkowicie od celu i sposobu, w jaki ma zostać osiągnięty. Przygotowujemy kierowników do efektywnego zarządzania zespołem ze względu na oba te czynniki.

Dajemy kompetencje pozwalające poprowadzić zespół przez wszystkie etapy działania i skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami w każdym z nich. Ważną częścią naszej oferty jest unikalne szkolenie przygotowujące do prowadzenia projektów w obszarze produkcji.

Zarządzanie projektami - warsztat wprowadzający

1. Zarządzanie projektami - warsztat wprowadzający.

Podstawowy trening dla menedżerów bazujący na praktycznych ćwiczeniach oraz wykorzystaniu realnych instrumentów zarządzania projektami. Pozwala przejść przez cykl życia projektu – od wyznaczania celów metodami RAS, SMART czy SMARTER, przez planowanie zasobów i komunikację zespołową aż do weryfikacji i ewaluacji projektów.

Treść szkolenia dopasowywana jest do funkcjonującej w firmie metodyki pracy zespołowej. Jeśli taka nie została dotąd powołana, szkolenie pozwoli na wypracowanie własnej.

Zarządzanie trudnymi sytuacjami w projekcie

2. Zarządzanie trudnymi sytuacjami w projekcie.

Praktyczny trening przygotowujący kierowników projektów do rozwiązywania trudnych sytuacji oraz konfliktów w pracy zespołowej. Uczymy menedżerów, jak przygotować i poprowadzić rozmowy, które doprowadzą do rozwiązywania problemów.

Szkolenie pokazuje także użyteczne wzorce zachowań w sytuacjach konfliktowych, metodę analizy konfliktu, fazy i etapy eskalacji konfliktu oraz umiejętności mediacyjne.

Zarządzanie projektem produkcyjnym

3. Zarządzanie projektem produkcyjnym.

Unikalne szkolenie dla menedżerów projektów z obszarów wymagających dużej wiedzy technicznej. Treść treningu została przygotowana w oparciu o amerykański i niemiecki know-how, a także wiedzę i doświadczenia procesów LEAN.

Treść dopasowujemy do potrzeb kompetencyjnych oraz celów firmy. Realizowaliśmy zarządzanie projektami w zakresie między innymi budowy fabryki, tworzenia nowych linii produkcyjnych, realizacji zleceń produkcyjnych czy restrukturyzacji.

Przeszkolonych menedżerów

Jako pierwsi stworzyliśmy studia z zarządzania projektami

Przeszkolonych kierowników projektów

Lat współpracujemy z jednym z menedżerów projektów

Dlaczego my?

Skuteczne zespoły projektowe w każdej branży.

Przeszkoliliśmy ponad 1500 kierowników projektów. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy autorskie studia podyplomowe z Zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pracowaliśmy z zespołami projektowymi z każdej branży: od finansowych i automotive, przez rolnicze aż do projektów kosmicznych.

Współpraca ta przyniosła bardzo wymierne korzyści zarówno w zakresie przebudowy kultury organizacyjnej jak również istotnego wzrostu EBITDA.

Piotr Dębicki

Prezes i właściciel, Formika Sp. z o.o.

Brałam udział w wielu szkoleniach, lecz te prowadzone przez MPS ukształtowały mnie w największym stopniu. Poruszają, zmuszają do refleksji, zmieniają perspektywę, a w efekcie końcowym nas samych oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Karolina Matysiak

Dyrektor Zakładu, Karl Knauer

Model zarządzania sytuacyjnego i sposób jego wdrożenia przez MPS to najlepsza koncepcja rozwoju zarządzania i przywództwa z jaką się spotkałem w mojej 20 letniej karierze zarządzania zakładami produkcyjnymi.

Adam Ryniak

Wiceprezes, Kalmar Mobile Equipment Operations

Sprawdź, jak działa Trening Trenerów Wewnętrznych.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak szkolenia mogą pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest