12 działań zwiększających konkurencyjność firmy ZA DARMO

25 stycznia 2019Standard Kompetencji Menedżerskich

Oto najważniejsze działania, które mogą być wprowadzone za darmo w organizacji, a które jak udowodniono wielokrotnie zwiększą konkurencyjność organizacji i efektywność zespołów.

1. Aktywne słuchanie i praca przez zaufanie

2. Szacunek do hierarchii wartości drugiej osoby

3. Podmiotowość ludzi w procesie wprowadzania zmiany

4. Wyznaczanie celów w oparciu o kompetencje i serwis wewnętrzny

5. Dzielenie się wiedzą

6. Świadomy rozwój kompetencji w połączeniu z zaangażowaniem

7. Regularny feedback

8. Rezygnacja z niszczycieli komunikacyjnych

9. Praca zespołowa oparta na EMPOWERMENT

10. Oczekiwanie odpowiedzialności w ramach zdefiniowanych zadań, celów i ról

11. Zrezygnowanie z motywowania na rzecz naturalnej motywacji

12. Zrezygnowanie ze współpracy, kiedy osoba twierdzi że już wszystko umie

 

Jeśli zgadzasz się z powyższym, to tu znajdziesz plakat do pobrania, wydrukowania i powieszenia w firmie: PLAKAT PDF

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o tych elementach – umieściliśmy w tekście linki do wykorzystania.

12 zasad zwiększania konkurencyjności

 

Pin It on Pinterest